SERV-advies bewijst: factuurbeleid leidt nergens toe

Het brute besparingsbeleid van de Vlaamse regering leidt nergens toe, behalve naar nog meer facturen voor altijd weer dezelfde mensen. Die conclusie trekken sp.a-fractieleider Joris Vandenbroucke en begrotingsspecialist Jan Bertels uit het SERV-advies over de begroting 2017. ‘Wat deze regering ook beweert, er is geen licht aan het einde van de tunnel. Na twee jaar inspanningen vragen aan de gezinnen, is het beoogde begrotingsevenwicht niet in zicht, is er geen beleidsruimte voor de beloofde groei en is er dringend nood aan een inhaalbeweging op het vlak van investeringen. Integendeel, de regering moet nog eens 600 miljoen euro besparen. Wie denkt u dat de rekening zal betalen?’

Bij haar aantreden kondigde de regering-Bourgeois een hard besparingsbeleid aan dat iedereen zou voelen. Maar, zo beloofde de minister-president, na twee jaar van inspanningen zou er een begrotingsevenwicht bereikt worden en zou er opnieuw marge zijn voor nieuw beleid. ‘Snoeien om te groeien’, zo vat deze regering het graag samen.

‘Het eerste deel van de belofte is nagekomen’, zegt Joris Vandenbroucke. ‘De brede middenklasse voelt het factuurbeleid dag na dag. Maar van het tweede deel van de belofte is nog geen spoor te bekennen. De SERV zegt in dit advies wat de Vlamingen al een tijdje door hebben. De regering Bourgeois biedt behalve bijkomende besparingen maar zeer weinig perspectieven.’

‘De SERV stelt kurkdroog vast dat het beoogde nominale begrotingsevenwicht in 2017 een illusie is’, licht Jan Bertels toe. ‘Deze regering houdt tegen alle regels in en tegen alle adviezen in zware kosten als de Oosterweelverbinding uit haar begrotingsdoelstelling. Als je daar wel rekening mee houdt is er volgend jaar een besparing van 600 miljoen euro nodig om structureel uit het rood te blijven. Een nominaal evenwicht is simpelweg onhaalbaar, zo stelt de SERV vast. Daar gaat belofte nummer één.’

‘Daarnaast merkt de SERV op dat er ook volgend jaar geen ruimte zal zijn voor nieuw beleid, in tegenstelling tot wat de regering altijd had beloofd’, zegt Bertels. ‘Na twee jaar zou er ruimte zijn voor groei, maar ook dat is een fictie. Daar gaat belofte nummer twee.’

En tot slot stelt de SERV vast dat er dringend nood is aan een inhaalbeweging op het vlak van investeringen. ‘Ook op het vlak van investeringen doet deze regering dus niet wat ze gezegd heeft. Daar gaat belofte nummer drie.’

De SERV breekt een lans voor een structurele benadering van de begroting, in plaats van een nominale, zodat eenmalige uitgaven uit de begroting worden weggefilterd. Ook sp.a pleitte de voorbije jaren voor een structurele aanpak, waarbij de weg van de geleidelijkheid zou worden bewandeld om de begroting gezond te maken zonder essentiële investeringen in zorg, onderwijs en infrastructuur droog te leggen. ‘Sp.a roept de Vlaamse regering op om de adviezen eindelijk te volgen en het begrotingswerk over een andere boeg te gooien’, besluit Joris Vandenbroucke. ‘Stop met de blinde besparingen die altijd weer dezelfde mensen met de factuur opzadelen en maak werk van een investeringsbeleid dat de toekomst van de Vlamingen voorbereidt.’

Contacteer ons
Over sp.a

sp.a
Grasmarkt 105/37
1000 Brussel