Slimme meter voor gas en elektriciteit kost Vlaams gezin gemiddeld 27 euro per jaar extra

sp.a pleit voor maatregelen die opbrengst slimme meter teruggeven aan consument

Uit een nieuwe analyse van de VREG blijkt dat het plan van minister Tommelein om in heel Vlaanderen slimme meters uit te rollen de energiefactuur van een gemiddeld gezin met 27 euro per jaar zal doen stijgen. ‘Als er geen maatregelen worden genomen om de maatschappelijke voordelen van de slimme meter eerlijk terug te geven aan de energieverbruikers, moet Tommelein zijn plannen begraven’, zegt Vlaams parlementslid Rob Beenders (sp.a). ‘Want als de maatschappelijke baten groter zijn dan de kosten, maar de gezinnen meer moeten betalen, wie gaat dan met de winst lopen?'

Toen minister Tommelein zijn plan voor een algemene uitrol van de slimme meters voorstelde, waarschuwde Beenders al voor de scenario’s die in eerdere kostenbatenanalyses werden berekend. Die zeggen allemaal dat de slimme meter voordelig is voor bedrijven, mensen met zonnepanelen en huishoudelijke grootverbruikers. Zuinige verbruikers en mensen met een gemiddeld verbruik hebben sowieso minder marge om extra energie te besparen en hebben zo weinig voordeel bij de mogelijkheden die slimme meters op dat vlak bieden.

 

Tommelein beloofde een nieuwe kosten-batenanalyse, en die heeft de VREG vandaag publiek gemaakt. Het rapport bevestigt wat sp.a altijd al gezegd heeft: de slimme meter heeft voordelen voor bepaalde groepen afnemers en legt de kosten bij kleine en gemiddelde huishoudelijke verbruikers, de Vlaamse gezinnen dus.

 

“Hoewel de uitrol van slimme meters globaal 336 miljoen euro meer opbrengt dan hij kost, zal een gemiddeld gezin 27 euro per jaar extra betalen”, stelt Rob Beenders vast. “Dat zijn net de gezinnen die die meerkost niet of amper kunnen compenseren door extra energie te besparen. Zij springen immers nu al heel zuinig om met energie. Als de gezinnen betalen, wie gaat dan met de winst lopen?”

 

sp.a is tevreden dat de kosten-batenanalyse voor de uitrol van slimme meters is afgerond maar blijft kritisch voor het plan van Vlaams minister van Energie Tommelein (Open Vld) om slimme energiemeters bij Vlaamse huisgezinnen te introduceren omdat het niet alle vragen duidelijk werden beantwoord. De enige zekerheid die de Vlaamse gezinnen hebben is dat door de beslissing van minister Tommelein de energiefactuur opnieuw met minstens € 27 per jaar zal stijgen, terwijl minister Tommelein geen kans laat liggen om te beweren dat hij de factuur wil verlagen.


“Het plan van Tommelein mag alleen doorgaan als de opbrengsten eerlijk worden teruggegeven aan de energieconsument”, besluit Beenders. “Het kan niet dat de gewone gezinnen een extra factuur krijgen om de voordelen voor bedrijven en grootverbruikers te betalen.” sp.a rekent erop dat Tommelein maatregelen voorstelt om de gezinnen de volledige meerkost terug te geven op hun energiefactuur, of anders zijn plannen met de slimme meter definitief afvoert.

Over sp.a

sp.a
Grasmarkt 105/37
1000 Brussel