sp.a bepleit fundamentele hervorming erfbelasting in plaats van bijkomende koterijen

 

“Ik zie geen grondige hervorming die de erfbelasting fundamenteel eenvoudiger en eerlijker maakt, zoals sp.a voorstelt”. sp.a-fractieleider Joris Vandenbroucke reageert ontgoocheld op de beslissing van de Vlaamse regering over de hervorming van de erfbelasting. “De maatregelen die de Vlaamse regering voorstelt, komen weliswaar enkele doelgroepen ten goede. Maar het zijn vooral nieuwe koterijen voor een systeem dat al erg complex is en vooral onrechtvaardig. Want vandaag betaalt de brede middenklasse de volle pot terwijl de kleine groep van grote vermogens de dans quasi volledig ontspringen. Aan die situatie verandert de Vlaamse regering vandaag helemaal niets. Nog meer complexiteit en enkele kruimels voor sommigen, meer zit er niet in”.

Sp.a pleit voor een belastingvrije som van 250.000 euro die elke Vlaming gedurende zijn levensloop kan verwerven. Met een progressieve belasting op het gedeelte dat je daar bovenop verwerft. Hoe meer dat is, hoe groter je bijdrage. Daarbij maakt het niet meer uit wat je verwerft, wanneer, of het via schenking of erfenis is en van wie. Enkel de omvang telt. Zo maken we het systeem eenvoudiger en rechtvaardiger. Geen mechanismen meer waarmee de kleine groep van vermogenden de dans kan ontspringen, maar een stevige belastingverlaging voor iedereen uit de brede middenklasse, gefinancierd  door een faire bijdrage van de grote vermogens. Ook degenen voor wie de Vlaamse regering de erfbelasting vermindert, zijn beter af met een radicale hervorming die sp.a voorstelt.

Contacteer ons
Over sp.a

sp.a
Grasmarkt 105/37
1000 Brussel