Sp.a blij met pleidooi voor vervroegde kernuitstap van Open VLD, maar wil wel daden zien

Dat Open VLD nu ook pleit voor een vervroegde kernuitstap verheugt sp.a. Goed dat de liberalen tot het inzicht zijn gekomen dat een goed draaiende energiemarkt niet uit een monopolie kan bestaan en dat het overaanbod aan nucleaire energie investeringen in hernieuwbare wind- en zonne- energie afblokt. ‘Het is bijzonder jammer dat de partij vorig jaar de levensduurverlenging van de Belgische kerncentrales goedkeurde, terwijl ze in de vorige legislatuur - samen met sp.a- de sluiting van Doel 1 en 2 in 2015 besliste’, zegt Karin Temmerman. ‘Open VLD doet al jaren wat ze vandaag lijkt te bestrijden, namelijk onzekerheid creëren voor de investeerder. Hopelijk slaagt de partij er dit keer wel in om liberaal minister van Energie Marie-Christine Marghem te overtuigen.’

 

Geen woorden, maar daden

sp.a vraagt al langer om de onvoorspelbare scheurtjescentrales te sluiten en ruimte te maken voor de toekomst.  Zo diende Joris Vandenbroucke onlangs nog een voorstel in in het Vlaams Parlement om een belangenconflict in te roepen tegen de levensduurverlenging van de kerncentrales. De meerderheid, mét Open Vld, stelde die vraag toen weg. 'Gelukkig komt Open VLD vandaag tot het juiste inzicht dat de kerncentrales nefast zijn voor de ontwikkeling van hernieuwbare energie', zegt Vandenbroucke.

Minder kernenergie vandaag is een must om in 2025 definitief richting een koolstofarm energieproductiepark te kunnen evolueren. ‘sp.a is dan ook blij dat Open VLD  eindelijk de vooruitgangsoptimist in zichzelf terugvindt.  Ik hoop dat het dit keer niet bij mooie woorden blijft’, zegt Karin Temmerman.  ‘sp.a verwacht daden van Open VLD. Zo kunnen subsidies aan gascentrales in de huidige marktomstandigheden niet door de beugel.’

 

Geen subsidies voor gascentrales

Het is nu aan Open VLD om liberaal energieminister Marie-Christine Marghem en bij uitbreiding de federale regering te overtuigen dat subsidies aan gascentrales in de huidige energiemarkt niet verdedigbaar zijn. ‘Starten met een kernuitstap vandaag is een noodzakelijke voorwaarde om gascentrales in ons land meer uren te laten draaien en dus rendabeler te maken. Zoniet is elke overheidssteun voor gascentrales per definitie een oversubsidie die de factuur van gezinnen, alleenstaanden en bedrijven nodeloos de hoogte in jaagt’, zegt Karin Temmerman. Dat Open VLD dit erkent is een goede zaak. sp.a zal de partij dan ook steunen als ze doorzet.’

 

 

Contacteer ons
Over sp.a

sp.a
Grasmarkt 105/37
1000 Brussel