Sp.a blij met voorstellen om alle kleuters op school te krijgen

Sp.a reageert tevreden op de concrete voorstellen van minister Crevits om ervoor te zorgen dat alle kleuters naar school gaan. "Na de besparingen op de onderwijsmiddelen voor steden en gemeenten in het begin van de legislatuur is dit een welkome duw in de rug voor iedereen die onze kleuters de beste kansen wil geven", zeggen de Vlaamse parlementsleden Caroline Gennez en Steve Vandenberghe. "Kinderen die niet naar de kleuterklas gaan lopen vaak een grote achterstand op die ze hun latere schooljaren niet meer goedmaken. Als we elk kind zo goed mogelijk willen helpen om een diploma te halen een later een goeie job te vinden, is het cruciaal dat we ze allemaal al vanaf de kleuterklas op school krijgen."

Kleuterparticipatie is één van de succesrecepten van ons Vlaams onderwijslandschap. Vandaag gaat 99% van de vijfjarigen naar school, een prestatie waar we wereldwijd hoge ogen mee gooien. Maar de laatste procenten van thuisblijvende kleuters blijken helaas later  vaak ook de meest kwetsbare leerlingen te zijn. We moeten er dan ook alles aan doen om alle kleuters naar school te laten gaan. 

Net zoals de minister geloven wij als sp.a eerder in sensibiliseren, responsabiliseren en opvolgen dan sanctioneren, bijvoorbeeld door het afnemen van kindergeld. Door met ouders in gesprek te gaan en de lokale gemeenschap te betrekken, kunnen we op een het belang van kleuteronderwijs op een positieve manier onder de aandacht brengen, zegt Caroline Gennez.

Dat de minister naar 100% participatie wil gaan, sterkt sp.a bovendien in haar overtuiging dat er dan ook dringend een oplossing moet komen voor de onderfinanciering van het kleuteronderwijs. "Voor elke 8 euro die een lagere school krijgt, krijgt een kleuterschool er maar 6", zegt Steve Vandenberghe, Vlaams parlementslid en voormalig schooldirecteur. "Meer kleuters op school betekent ook meer noden voor kleuterscholen. Naar de kleuterklas gaan heeft enkel een meerwaarde als wij als overheid ervoor zorgen dat onze kleuterscholen voldoende middelen hebben om kwalitatief kleuteronderwijs aan te bieden."

Daarnaast mogen we ook de individuele ontwikkeling van elk kind niet uit het oog verliezen. Denk maar aan de zorgen rond zindelijkheid. Sp.a heeft recent nog een reeks voorstellen op tafel gelegd om de overgang naar de kleuterklas zo vlot mogelijk te doen verlopen, onder meer door ook voldoende kinderopvang te voorzien en kinderopvang en kleuteronderwijs dichter bij elkaar te brengen, zowel op het vlak van locatie als op het vlak van werking. U vindt de volledige nota met sp.a-voorstellen op onderstaande link. 

 

Over sp.a

sp.a
Grasmarkt 105/37
1000 Brussel