sp.a dient wetsvoorstel in voor hardere aanpak tienerpooiers: “We gaan niet wachten op eventueel initiatief van Geens”

 

In de nasleep van de publieke verontwaardiging over het lied ‘amigo’, waarin rapper Soufiane Eddyani zijn vriend en tienerpooier Bilal verheerlijkt, werd opnieuw pijnlijk duidelijk dat ons justitieel apparaat faalt wat betreft de vervolging van tienerpooiers. “Er is geen uniform vervolgingsbeleid en justitie springt veel te laks om met de strafuitvoering van de veroordeelde rapper”, zegt Kamerlid Annick Lambrecht. sp.a zal een wetsvoorstel neerleggen voor een uniforme en hardere aanpak van tienerpooierschap.

 

Het Strafwetboek is niet duidelijk over de bestraffing van tienerpooiers. “Op vandaag bestaat een tweespalt in de vervolging van tienerpooiers. De ene wordt vervolgd op basis van mensenhandel, de andere op basis van jeugd en prostitutie waardoor er een niet te verantwoorden verschil is in de strafmaat. Bovendien is ons strafwetboek niet aangepast aan nieuwe vormen van digitale seksuele delicten die vaak aan de basis liggen van het tienerpooierschap” zegt John Crombez, zelf vertrouwenspersoon van enkele slachtoffers van tienerpooiers.


“Toen sp.a minister Geens hierover ondervroeg in februari 2018 in het parlement zou dit verholpen worden met de komst van het nieuwe Strafwetboek. Gezien de huidige politieke situatie zullen we daar niet op wachten en zelf een wetsvoorstel indienen om tot een uniforme vervolging van tienerpooiers te komen waarbij de keuze wordt gemaakt voor de zwaarste strafmaat”, gaat Lambrecht verder.


Een uniforme en harde aanpak van tienerpooiers is slechts een deel van de oplossing. Het is minstens even belangrijk dat er zo snel mogelijk een gecoördineerd overleg plaatsvindt tussen jeugdhulp, centra voor mensenhandel, justitie en politie. Het recent aangekondigde meldpunt voor tienerpooiers moet worden aangevuld met gespecialiseerde ‘shelters’ voor de eerste onmiddellijke opvang van deze slachtoffers. “Er is dringend nood aan meer zorg en betere bescherming van slachtoffers”, besluit Crombez. 

Contacteer ons
Over sp.a

sp.a
Grasmarkt 105/37
1000 Brussel