Sp.a doet concrete, haalbare voorstellen om ouderbetrokkenheid op school te vergroten

Sp.a vraagt de partijen van de meerderheid om te stoppen met polariseren en eindelijk met oplossingen te komen die de betrokkenheid van ouders in het onderwijs écht verhogen. "Onderwijs is een grondwettelijk recht, participatie en betrokkenheid een ouderlijke plicht. Die dwing je niet af met boetes, wel met een open en positief beleid naar alle ouders", zegt Vlaams parlementslid en onderwijsexperte Caroline Gennez. "Dat moet worden aangevuld met een aanklampend beleid voor ouders die de scholen vandaag moeilijk bereiken. Daarom stelt sp.a voor om naar het Gentse voorbeeld brugfiguren ter beschikking te stellen van de scholen die ouders, leerkrachten en directies dichter bij elkaar kunnen brengen."

Sp.a betreurt dat de non-discussie over boetes voor afwezige ouders de aandacht afleidt van de kern van de zaak. "Het is voor alle kinderen erg belangrijk dat hun ouders actief betrokken zijn bij wat ze op school doen en hoe ze presteren", zegt Caroline Gennez. "Maar ouders op straffe van boetes dwingen om aanwezig te zijn, dat lijkt ons niet de juiste basis voor een goede verstandhouding."

Caroline Gennez is de polariserende toon van verschillende politici uit de meerderheid beu. "We willen oplossingen", zegt ze. "Ouderparticipatie vraagt verantwoordelijkheid van ouders, maar ook een aanpak op maat én mensen en middelen voor de scholen. We willen daarom de engagementsverklaring van ouders, die door ons is ingevoerd, versterken. Daarnaast vragen we de minister en de gemeentebesturen om samen een inspanning te doen en brugfiguren ter beschikking te stellen van scholen." Brugfiguren zijn mensen die thuis zijn in verschillende gemeenschappen en in de buurt letterlijk de brug kunnen slaan tussen ouders, scholen en directies. Onder andere in Gent bewijzen brugfiguren dag in dag uit dat ze de band tussen scholen en moeilijk bereikbare ouders wel degelijk kunnen versterken.

Ook is het aan te bevelen goede voorbeelden ter beschikking te stellen en uit te wisselen. Zo organiseerden we in een aantal Mechelse scholen 'thee met boekjes,' waarbij het belang van talenkennis en het aanleren van Nederlands aan anderstalige ouders op de school van de kinderen werd meegegeven. Zo zijn er tal van prachtvoorbeelden in Vlaanderen die beter verspreid kunnen worden. Dat zou ons verder brengen dan de kreet dat het eindelijk tijd is 'om de problemen te benoemen'. Dat gebeurt al lang. De tijd van vrijblijvende uitspraken is voorbij. Het is tijd voor actie.

Contacteer ons
Over sp.a

sp.a
Grasmarkt 105/37
1000 Brussel