Sp.a eist duidelijkheid over de enkelband voor jongeren

Voor sp.a kan er geen sprake van zijn dat jongeren vanaf 12 jaar in de toekomst gestraft zouden kunnen worden met een enkelband. Minister Vandeurzen probeert ons gerust te stellen, maar zijn coalitiepartner N-VA meldt ferm en niet zonder enige trots dat jeugdrechters voortaan ook een enkelband kunnen opleggen. ‘Er is niets mis met de intentie van de minister om alternatieven uit te werken voor de plaatsing in een instelling, en al helemaal niet dat daarbij gebruik gemaakt wordt van hedendaagse communicatietechnieken', zegt Renaat Landuyt. 'Maar van een leven met een enkelband zal geen enkele jongere beter worden, en dat moet toch het uitgangspunt blijven.’ Sp.a eist duidelijkheid van de regering.

De Vlaamse regering keurde gisteren een hervorming van het jeugdsanctierecht goed, maar de partijen in de regering lijken het niet eens te zijn over wat ze beslist hebben. N-VA focust sterk op de mogelijkheid om jongeren te bestraffen met een enkelband, terwijl CD&V de nadruk legt op de mogelijkheden die jongeren krijgen om hun fouten te herstellen en hun begeleiding zelf mee vorm te geven via apps als Facetime en Skype. Minister Vandeurzen zegt expliciet dat hij niét kiest voor de enkelband.

Voor sp.a is het zonneklaar dat een enkelband geen enkele jongere vooruit zou helpen. “Jongeren die een delict plegen moeten uiteraard voor hun verantwoordelijkheid gesteld worden, maar het doel moet vooral zijn om hen op het rechte pad te brengen en te voorkomen dat het van kwaad naar erger gaat", zegt Vlaams parlementslid Renaat Landuyt. “Een enkelband lost niets op: niet voor de jongere, niet voor de eventuele slachtoffers en niet voor de samenleving. Waar elektronisch toezicht bij volwassenen als alternatief voor gevangenisstraf wordt aanzien, gebruikt men het nu als opstap om 12-jarigen op te sluiten. Dat is bijzonder cynisch." 

In het nieuwe Vlaamse jeugddelinquentierecht staat te lezen dat jonge delictplegers meer verantwoordelijkheid zullen krijgen om hun straf zelf vorm te geven. Ze krijgen de kans om de geleden materiële of relationele schade bij slachtoffers te herstellen. “De centrale uitgangspunten van het decreet zitten goed”, zegt Landuyt. “De aanpak van jeugddelinquentie moet erop gericht zijn dat jongeren hun leven weer op de rails krijgen. Maar ik zie niet in hoe een enkelband daartoe bijdraagt. Ik reken op duidelijkheid van de Vlaamse regeringspartijen.”

Over sp.a

sp.a
Grasmarkt 105/37
1000 Brussel