sp.a eist fundamenteel debat over de rol en werking van het voedselagentschap

Opnieuw wordt ons land geconfronteerd met een schandaal in de vleesindustrie. We hollen van crisis naar crisis: als het geen voedselschandaal is dan minstens een ernstig incident bij de slachthuizen of in de verwerkende vleesindustrie. “Het Agentschap voor Voedselveiligheid (FAVV) heeft telkens weer een uitleg klaar en beweert dat het om een alleenstaand incident gaat. Maar die alleenstaande incidenten blijven elkaar opstapelen. De consument en de boer zijn ieder keer weer de klos.” Kamerlid voor sp.a Annick Lambrecht wil duidelijke antwoorden over de rol en de werking van het Voedselagentschap én een debat over de prijszetting van vlees.

 

De eieren-crisis ligt ruim zes maanden achter ons en opnieuw wordt de consument geconfronteerd met een voedselschandaal. En opnieuw rijzen twijfels over de rol en werking van het Agentschap voor Voedselveiligheid.  Annick Lambrecht stelt zich ernstige vragen over het Agentschap voor Voedselveiligheid. “Het allereerste signaal dat het vleesbedrijf VEVIBA een loopje nam met de wetgeving, kwam er al in het najaar van 2016. De klacht kwam ons land ter ore via een Kosovaars bedrijf dat had vastgesteld dat er gesjoemeld was met een lading vlees. Pas 18 maanden na de klacht uit Kosovo werd een huiszoeking gedaan bij het koelhuis in Bastenaken.  Dat is niet meer ernstig.”

 

“Het gaat hier niet over de kwaliteit van een lading vuilniszakken, maar over voedsel dat 90 % van de bevolking tot zich neemt”, gaat Lambrecht verder. “Dat er anderhalf jaar nodig is om in te grijpen doet grote vragen rijzen over de rol en werking van het Agentschap voor Voedselveiligheid. Ze hebben op zijn minst een geloofwaardigheidsprobleem.” Annick Lambrecht wil dan ook duidelijke antwoorden over dit schandaal en de werking van het FAVV.

 

sp.a vraagt dringend een globale doorlichting van de situatie. “Meer en betere controles zijn nodig.” Daarnaast vraagt sp.a ook dat de overheid controlerend optreedt als het over de prijs van vlees gaat. “De prijzenslag in warenhuizen is een ware race to the bottom. Er is grote nood aan een overheid die voorkomt dat de landbouwer vlees met verlies verkoopt. De overheid moet grenzen stellen en de regels bepalen. Concreet moet er een systeem ingevoerd worden dat de landbouwers verzekert dat ze minimum de kostprijs van hun producten betaald krijgen”, besluit Annick Lambrecht.

 

 

Contacteer ons
Over sp.a

sp.a
Grasmarkt 105/37
1000 Brussel