sp.a eist onderzoek en transparantie over Fipronil in eieren

 

In  Nederland, eigen land en nu ook in Duitsland is er ophef over Fipronil in eieren. In Nederland zijn tientallen pluimveebedrijven geblokkeerd. Dat betekent dat er geen kippen, eieren of mest mogen worden afgevoerd. Ook in België zijn een aantal bedrijven geblokkeerd. Hoeveel weten we niet, want dat maakt deel uit van het gerechtelijk onderzoek. Merkwaardig want ook bij onze Noorderburen lopen die gerechtelijke onderzoeken. sp.a parlementsleden Els Robeyns en Annick Lambrecht zijn zeer bezorgd over de situatie en vragen de Vlaamse en Federale regering meer transparantie en een globaal onderzoek.

 

Dat een insecticide mag gebruikt worden in bijvoorbeeld vlooienbandjes voor katten en honden, maar verboden is bij dieren die bestemd zijn voor consumptie, toch opduikt in de keten is op zich al verontrustend. Opvallend is ook dat het Federaal Voedselagentschap zich, in tegenstelling tot Nederland, achter het gerechtelijk onderzoek verschuilt. Annick Lambrecht:  “We moeten lessen trekken uit het verleden en juist open en goed communiceren om het vertrouwen bij de consument te behouden en/of herstellen”. De sp.a- parlementsleden vragen dan ook zo snel mogelijk volledige openheid over de toestand van het gebruik en de vervuiling met insecticiden in Vlaamse kippenbedrijven.

Het Fipronilschandaal is geen incident en geen alleenstaande zaak in de Vlaamse industriële veehouderij. Het (preventief) gebruik van antibiotica, de relatie tussen volksgezondheid en de industriële veehouderij, de vele actiecomités die overal in Vlaanderen opduiken tegen de bouw van mega-kippenstallen zijn een vast item in de media en een probleem waar de Vlaamse en federale overheid de ernst niet meer mogen marginaliseren. Els Robeys: “We moeten dit zeer ernstig nemen en moet de volksgezondheid hierbij absolute prioriteit krijgen.”  Ze vragen dan ook met hoge prioriteit een globaal overzicht en het in kaart brengen van het gebruik van insecticiden in de veehouderij.

Gezien de terughoudendheid van het federaal voedselagentschap en de opvallende regeringsstiltes rond het Fipronil-schandaal willen ze van de betrokken ministers voor het einde van het zomerreces dan ook een overzicht van de controles die het federaal voedselagentschap uitvoert. Hoeveel bedrijven worden er per jaar grondig gecontroleerd en hoeveel producten (ei, vlees)? Verder wijzen Robeyns en Lambrecht ook op de nood aan transparantie over de resultaten van dit onderzoek want zonder die openheid zijn er geen referenties en is er geen democratische controle.

sp.a-volksvertegenwoordigers Robeyns en Lambrecht: “ Openheid en het volledig in kaart brengen van de werkelijke toestand zijn van levensbelang voor het imago van de Vlaamse pluimveehouderij en uit respect voor de consument”.

Contacteer ons
Over sp.a

sp.a
Grasmarkt 105/37
1000 Brussel