sp.a engageert zich voor 11.000 extra verpleeg- en zorgkundigen

sp.a gaat voor zorgzekerheid en werkbaar werk in de zorgsector en wil daarom 11.000 extra verpleeg- en zorgkundigen aanwerven en de administratielast voor verpleeg- en zorgkundigen beperken.Vandaag komen in Brussel duizenden werknemers uit de social profit op straat. Ze willen dat de volgende regeringen meer investeren in de sector. “Ons zorgend personeel in ziekenhuizen en rusthuizen gaat gebukt onder een extreem hoge werkdruk. Als we een optimale zorg voor de patiënt willen garanderen, zijn meer zorgende handen nodig. Wij leggen de lat op 11.000 extra verpleeg- en zorgkundigen, daar gaan we niet onder”, zeggen Meryame Kitir en Conner Rousseau. Beiden trekken vandaag naar Brussel om het zorgend personeel een hart onder de riem te steken.
 

De zekerheid op een goede zorg voor de patiënt en een gezond werkritme voor het zorgend personeel

Er moeten de komende jaren niet alleen 30.000 à 40.000 mensen worden vervangen die op pensioen gaan, ook extra verpleeg- en zorgkundigen moeten worden aangeworven. sp.a wil 11.000 extra mensen aanwerven in de zorg: 7.500 extra verpleegkundigen in de ziekenhuizen en 3.500 extra verpleeg- en zorgkundigen in de rusthuizen. “Door 11.000 extra verpleeg- en zorgkundigen aan te werven, bieden we het personeel een haalbaar werkritme en de patiënt de zekerheid op optimale zorgen.”

Sp.a voorziet 620 miljoen euro voor die extra aanwervingen. Deze investering werd mee doorgerekend door het planbureau. Uit die doorrekening blijkt dat de plannen van sp.a perfect haalbaar en betaalbaar zijn.

Ziekenhuizen

Drie op de tien verpleegkundigen nemen dagelijks of wekelijks medicatie om fysieke of mentale ongemakken op te vangen. En als ze voor een tijd uitvallen voelen ze zich daar schuldig over omdat ze weten dat hun collega’s weer maar eens het extra werk moeten opvangen. En er is al zo weinig tijd voor de patiënt…

Daarom wil sp.a het aantal handen in onze zorg fors optrekken. Wij willen 7.500 extra zorgende krachten in onze ziekenhuizen. Vandaag staan onze ziekenhuisverpleegkundigen gemiddeld in voor 11 patiënten, terwijl het Europees gemiddelde op 1 verpleegkundige per 8 patiënten ligt.

Naast extra handen moet ook de hervorming van het ziekenhuislandschap, het verminderen van de administratielast en het herverdelen van de taken tussen de verschillende zorgverstrekkers onze verpleegkundigen terug ruimte geven om te doen wat ze graag doen.

Ouderenzorg

sp.a voorziet 3.500 extra mensen in de ouderenzorg. 3.155 daarvan voor de rusthuizen waarmee we de achterstand in de zorgzwaartefinanciering wegwerken. Verder breiden we het aantal verpleegkundigen voor thuiszorg uit met 350, wat een uitbreiding van het aanbod met 5% betekent. Deze aanwervingen komen bovenop het bestaande uitbreidingsbeleid.

Meer zorg door minder administratie

Bovenop de extra handen door extra aanwervingen wordt ook extra ruimte voor zorg vrijgemaakt door het verminderen van de administratielast en het herverdelen van de taken. Dat zijn dan werkuren waarbij al wie vandaag zorg biedt, ook meer tijd zal hebben voor het bieden van die zorg, in plaats van met administratieve processen. Zo wordt het werk voor die mensen ook weer werkbaar. Door de administratielast met 10 tot 15% te verminderen kunnen onze verpleeg- en zorgkundigen extra zorg bieden.

Haalbaar en betaalbaar

sp.a heeft koopkracht, pensioenen en zorg naar voor geschoven in de campagne. De concrete plannen van sp.a werden doorgerekend door het planbureau, met inbegrip van de investeringen in de zorg en gezondheidszorg. Sp.a voorziet 500 miljoen euro extra voor meer personeel in de ziekenhuizen en 119 miljoen euro voor het wegwerken van de achterstand in de zorgzwaartefinanciering met betrekking tot de rusthuizen.  

 

Nota doorrekening Planbureau: klik hier.

 

Contacteer ons
Over sp.a

sp.a
Grasmarkt 105/37
1000 Brussel