Sp.a: 'Geen slimme meters zo lang kosten voor gezinnen groter zijn dan winst'

Sp.a eist dat de Vlaamse regering haar beslissing over de uitrol van slimme meters uitstelt tot er nieuwe cijfers beschikbaar zijn over de kosten en baten van zo’n operatie. “Uit de recentste analyses die publiek beschikbaar zijn, blijkt dat ook een gesegmenteerde uitrol nadelig is voor gezinnen, terwijl vooral bedrijven en mensen met zonnepanelen er voordeel bij kunnen doen”, zeggen Joris Vandenbroucke en Rob Beenders. “Zo lang minister Tommelein niet in staat is om op basis van nieuwe studies aan te tonen dat die scheeftrekking niet langer bestaat, is het roekeloos om welke beslissing dan ook te nemen over de slimme meter.”

In de vorige legislatuur maakte het onderzoeksbureau KEMA in opdracht van de VREG een kostenbatenstudie naar de uitrol van slimme meters in Vlaanderen. Toen bleek dat die operatie minstens 2 miljard euro zou kosten, terwijl de terugverdieneffecten hoogst onzeker bleven. In het voorjaar van 2014 werd de studie een laatste keer geactualiseerd. Omdat slimme meters goedkoper worden, viel het globale resultaat voordeliger uit -hoewel het nog steeds niet eenduidig positief was. De studie toonde glashelder aan dat de baten en de kosten van de operatie heel ongelijk verdeeld zijn over de verschillende klantengroepen: voor bedrijven, mensen met zonnepanelen en gezinnen met een budgetmeter kan de opbrengst groter zijn dan de kost, voor het overgrote deel van de gezinnen loopt de netto kost op tot 200 à 400 euro per jaar.

Op basis van die cijfers besliste toenmalig minister Freya Van den Bossche om de uitrol van de slimme meters tegen te houden. “Zo lang slimme meters meer kosten dan ze opbrengen, gaat de Vlaamse regering geen groen licht geven voor een algemene invoering van de meters”, zei ze toen.

“Ik eis van de huidige regering dezelfde houding”, zegt sp.a-fractieleider Joris Vandenbroucke. “Als blijkt dat het vandaag veel goedkoper kan en voor iedereen voordelig is, dan is het een heel goede beslissing geweest om te wachten. Als blijkt dat het nog steeds te duur is of tot een oneerlijke verdeling van de kosten zou leiden, dan is een veralgemeende uitrol uit den boze.”

“Op termijn zullen onze oude meters moeten vervangen worden door nieuwe exemplaren”, zegt Rob Beenders. “Maar dat betekent niet dat je alle perfect werkende bestaande meters op korte termijn moet vervangen. Want dat zou betekenen dat je de gezinnen opnieuw nodeloos op kosten jaagt. Deze regeringen hebben al genoeg facturen naar de mensen gestuurd, het moet maar eens stoppen. Het is nog maar een week geleden dat minister Tommelein dure eden zwoer dat hij geen factuurverhogingen meer zou toelaten. We zullen hem aan die belofte houden.”

De studies van de VREG en KEMA zijn terug te vinden op www.slimmemeters.be

Over sp.a

sp.a
Grasmarkt 105/37
1000 Brussel