sp.a lanceert alternatief voor politieke benoemingen

 

In de nasleep van de benoemingssaga bij de NMBS lanceert sp.a een driestappenplan om de Belgische overheidsbedrijven slagkrachtiger te maken. “Overheidsbedrijven dienen niet om politieke partijen te bedienen, maar moeten ten dienste staan van de mensen”, zegt voorzitter John Crombez. “Onze overheidsbedrijven zijn betere bedrijven geworden, de overheid is de zwakke schakel.” Daarom stelt sp.a voor om komaf te maken met politieke benoemingen ten voordele van onafhankelijke bestuurders, de rol van de overheid in elk bedrijf duidelijk te definiëren en een coöperatief model uit te werken zodat Belgisch spaargeld onze overheidsbedrijven kan helpen verankeren.

 

Overheidsbedrijven hebben een belangrijke maatschappelijke taak. Ze moeten hoogstaande publieke dienstverlening garanderen waar privébedrijven dat niet kunnen, bijvoorbeeld door performant, betaalbaar en toegankelijk openbaar vervoer voor iedereen te voorzien. Ze moeten ook een voorbeeld zijn op het vlak van sociaal, ecologisch en innoverend ondernemerschap, bijvoorbeeld door erover te waken dat geen enkele aannemer in hun dienst sociale dumping toestaat.

 

De politieke koehandel met de postjes van de NMBS en de heisa rond de intrede van de Chinezen in Eandis hebben echter veel vragen doen rijzen over het goed bestuur bij onze overheidsbedrijven. De Belgische overheidsbedrijven zijn de laatste jaren nochtans betere bedrijven geworden, het is de overheid zelf die de zwakste schakel is geworden. Zo is er vandaag geen overkoepelende aandeelhoudersstrategie en is het bestuur van de overheidsbedrijven sterk gepolitiseerd. Dat moet veranderen. Overheidsbedrijven dienen niet om politieke partijen te bedienen, maar moeten er zijn voor de mensen. Zo moet de NMBS de reiziger een kwalitatief aanbod aanbieden en de files bestrijden. Het is hoog tijd voor een andere koers.

 

sp.a heeft een driestappenplan klaar dat onze overheidsbedrijven klaarmaakt voor een toekomst waarin ze hun maatschappelijke rol ten volle kunnen spelen.

 

1. stop de politieke benoemingen en benoem onafhankelijke, maatschappelijk betrokken bestuurders.

2. leg als regering uit hoe die de rol als aandeelhouder ziet, zoals in Nederland de gewoonte is. Leg per bedrijf vast waarom en met welk doel de staat aandeelhouder is.

3. maak een nieuw coöperatief model dat via Belgisch spaargeld de overheidsbedrijven verankert en een alternatief is op de beursgang of de internationale uitverkoop.

 

sp.a is ervan overtuigd dat onze overheidsbedrijven op die manier gewapend zullen zijn om zich volop ten dienste te stellen van het maatschappelijk belang en een performante dienstverlening te garanderen in het belang van de mensen.

 

Contacteer ons
Over sp.a

sp.a
Grasmarkt 105/37
1000 Brussel