sp.a organiseert discussiedag over recht op kinderen

sp.a wil het debat over de bescherming van jonge kinderen ten gronde voeren. “We moeten ons als samenleving ook moeilijke vragen durven te stellen, zeker als het gaat over de zorg voor kinderen”, zegt voorzitter John Crombez. Daarom organiseert sp.a binnenkort een studiedag over de vraag hoe we omgaan met het recht op ouderschap in situaties waarin de veiligheid en de zorg van kinderen in het gedrang komt.

De reacties op het Humo-interview waarin Crombez zegt dat we sommige mensen minstens tijdelijk moeten beletten om nog kinderen te krijgen, tonen aan dat vele mensen begaan zijn met het lot van jonge kinderen en de zorgcrisis die in Vlaanderen woedt. “Ouders die hun kinderen zwaar verwaarlozen of mishandelen, hebben voor mij niet noodzakelijk het recht om nog meer kinderen te krijgen”, zegt Crombez. “In zeer specifieke, welomlijnde gevallen moet de rechter de mogelijkheid krijgen om een tijdelijk verbod op te leggen.”

Zijn oproep om het debat aan te gaan, kreeg vandaag veel aandacht. sp.a zal over de problematiek een studiedag organiseren met voor- en tegenstanders, om zo tot beleidsvoorstellen te komen. “Het belang van de kinderen staat voor mij altijd voorop”, zegt Crombez. “We moeten vooral inzetten op preventie en begeleiding, maar in uitzonderlijke situaties moet een rechter kunnen ingrijpen.”

Crombez stelt ook voor om ongeboren kinderen beter te beschermen wanneer hun gezondheid tijdens de zwangerschap in gevaar komt. “Een kinderrechter zou bijvoorbeeld kunnen bevelen dat de noodzakelijke zorg wordt toegediend, in het belang van de gezondheid van het ongeboren kind.”

Contacteer ons
Over sp.a

sp.a
Grasmarkt 105/37
1000 Brussel