sp.a pleit al decennium voor veralgemening van remgeld bij huisarts en tandarts

“Maar meerderheid ging telkens op de rem staan”

 

“Goed dat de CD&V het geweer van schouder verandert. Niets houdt hen nu nog tegen om ons wetsvoorstel te steunen”, zegt Kamerlid voor sp.a Karin Jiroflée. De sp.a fractie vraagt al een klein decennium de invoering van een veralgemeende derdebetalersregeling. “Patiënten zouden niet enkel bij de huisarts maar ook bij specialisten en tandartsen enkel het remgeld moeten betalen. Zo wordt gezondheidszorg toegankelijk en betaalbaar voor iedereen.”  

 

sp.a pleit voor een eenvoudige veralgemening van de regeling. Dat houdt in dat iedereen enkel nog het remgeld betaalt en dat de arts of specialist zijn ereloon rechtstreeks van de mutualiteit krijgt. In tijden van digitalisering is het écht niet meer te verantwoorden dat patiënten het ereloon van hun zorgverstrekker voorschieten, los van het feit of het nu gaat om mensen met een verhoogde tegemoetkoming of niet.

 

“Ons voorstel tot veralgemening werd door de huidige meerderheid al meermaals weggewuifd”, zegt Jiroflée. “Blijkbaar houdt de regering van de nodige administratieve rompslomp: complex voor de patiënt én voor de arts. Goed dat de CD&V vandaag het geweer van schouder verandert. Ik hoop dat het meer is dan wat kieskoorts op de CD&V-banken. Ik zal hen in ieder geval uitnodigen om ons voorstel te steunen”, besluit Karin Jiroflée.


 

Contacteer ons
Over sp.a

sp.a
Grasmarkt 105/37
1000 Brussel