sp.a pleit voor eerlijke en solidaire Vlaamse sociale bescherming

Vlaams parlementslid Bart Van Malderen waarschuwt voor een eenzijdige en forfaitaire verhoging van de Vlaamse zorgpremie. 'Het is goed dat minister Vandeurzen nadenkt over de toekomst van de Vlaamse sociale bescherming, maar voorlopig komt hij niet verder dan het verhogen van de premie die de Vlamingen moeten betalen', zegt Van Malderen. 'Dat baart me zorgen, want vandaag betaalt iemand met een minimumloon al evenveel als de minsiter zelf. Dat is niet fair. Wij willen elke Vlaming de zorg garanderen die hij nodig heeft, op een eerlijke en solidaire manier. Deze regering heeft het omgekeerde gedaan: de bijdrage is verhoogd, voor de armste Vlamingen nog het meest. En waarom? Om nog altijd op een wachtlijst terecht te komen.'

Volgens minister Jo Vandeurzen zal de financiering van de Vlaamse Sociale Bescherming de komende jaren "het voorwerp uitmaken van debat”. Dat zegt hij vandaag in De Tijd. Van veel visie getuigt deze uitspraak niet. Ook zijn daden spreken tegen hem.

Volgens sp.a mag er in geen geval een herhaling komen van wat de Vlaamse Regering bij het begin van de legislatuur opvoerde: de zorgpremie werd voor iedereen verdubbeld, voor kansarmen was de verhoging nog scherper: x 2,5. Voor die verhoging kreeg de zorgbehoevende Vlaming niets terug: wachtlijsten waren nooit langer, rusthuisfacturen waren nooit hoger. 

In tegenstelling tot de federale sociale zekerheid biedt de Vlaamse sociale bescherming geen zorggarantie. In tegenstelling tot de federale sociale zekerheid is de Vlaamse Sociale Bescherming forfaitair: voor alle inkomens gelijk en dus nadelig voor de lagere inkomens. Met elke verhoging van de Vlaamse zorgpremie neemt deze intrinsieke onrechtvaardigheid toe. 

“Als je mensen een belangrijk deel van hun inkomen laat bijdragen aan de financiering van zorg, zorg er dan voor dat dat ook op een rechtvaardige manier gebeurt", zegt Van Malderen. "Nu betaalt iemand die aan het minimumloon werkt evenveel zorgpremie als de minister zelf.”

sp.a pleit voor een eerlijke en solidaire sociale bescherming, die elke Vlaming de zorg garandeert die hij of zij nodig heeft. "Solidariteit en zorggarantie zijn vandaag de pijlers waarop de sterke federale sociale zekerheid gebouwd is. Neem die sterke punten over in Vlaanderen, in plaats van te focussen op een eenzijdige verhoging van de factuur van de Vlaamse gezinnen."

 

“Wie een been breekt, wordt dankzij de federale sociale zekerheid onmiddellijk geholpen. Wie aan zijn ongeval een handicap overhoudt, komt voor jaren op een Vlaamse wachtlijst terecht. Die architectuurfout moet eruit, voor je mensen meer laat bedragen.”

Over sp.a

sp.a
Grasmarkt 105/37
1000 Brussel