sp.a reageert op pensioenpeiling: een loopbaan van 42 jaar is rechtvaardiger voor iedereen

De kilometers op de teller zijn belangrijk, niet het bouwjaar

 

sp.a Kamerlid Karin Temmerman is niet verbaasd over de resultaten van de peiling van pensioenfonds OGEO.  “We hebben al vaak gezegd: de kilometers op de teller zijn belangrijk, niet het bouwjaar”, zegt Karin Temmerman Kamerlid voor sp.a. “Niet de wettelijke pensioenleeftijd moest omhoog, maar wel het aantal jaren dat mensen werken." De peiling van OGEO toont aan dat er geen draagvlak is bij de Belgische bevolking voor het optrekken van de wettelijke pensioenleeftijd tot 67 jaar. 

 

“Daarnaast zijn er nog andere resultaten uit de peiling die de minister oproepen om eindelijk werk te maken van een rechtvaardige pensioenhervorming”, zegt Temmerman.  “Zo vindt een ruime meerderheid van de bevolking dat de pensioenen veel te weinig transparant zijn. In tegenstelling tot de minister van Pensioenen verwachten de Belgen wel dat de overheid voldoende financiering voorziet om de pensioenen te betalen, ook in de toekomst.” Minister van Pensioenen Bacquelaine had eerder verklaard dat de pensioenen niet langer betaalbaar zouden zijn, en dat ieder voor zich een spaarpotje zou moeten bijhouden. “Daar is de bevolking het duidelijk niet mee eens: de Belgen verwachten terecht een overheid die voldoende geld voorziet om de pensioenen ook in de toekomst te financieren. Dat kan bijvoorbeeld zoals de expertencommissie van de pensioenen voorziet, door een bijdrage te vragen aan de vermogens, zoals een meerwaarde taks op aandelen.”  

 

Tot slot vindt drie vierde van de ondervraagden dat de zwaarte van de job moet meetellen bij de pensioenberekening. “De minister had een enveloppe beloofd, maar met het grote tekort op de federale begroting, ziet het er allerminst naar uit dat die middelen voorzien zullen worden om mensen met een zwaar beroep ook effectief vroeger met pensioen te laten gaan.“

 

“Met één pennentrek heeft deze regering beslist om de pensioensleeftijd op te trekken tot 67 jaar. Wat sp.a voorstelt is een echte hervorming: een loopbaan van 42 jaar. Dat is werkbaar en rechtvaardig voor iedereen. Wie op 18 begint kan op zijn 60ste met pensioen. En wie langer werkt, wordt daar extra voor beloond”, besluit Temmerman. 

Over sp.a

sp.a
Grasmarkt 105/37
1000 Brussel