sp.a roept op tot consensus om gunstregimes topsporters nog voor einde legislatuur in te perken

 

 

In de Kamercommissie Financiën en Begroting vonden vanochtend hoorzittingen plaats met fraudebestrijders Michel Maus en Karl Dhont naar aanleiding van de operatie Propere Handen. Ook de Belgische Basketbalbond, de Wielerbond en de ProLeague werden gehoord. Verschillende partijen werkten al voor het grootschalige fraude- en matchingschandaal in het Belgische voetbal voorstellen uit om de gunstregimes van topsporters en clubs aan banden te leggen. sp.a en CD&V dienden vorige zomer al een wetsvoorstel in. Maar het voetbalschandaal deed in het najaar nog meer wenkbrauwen fronsen. Ook ministers Peeters, De Block en voormalig minister Van Overtveldt stelden de fiscale voordelen voor topsporters en sportclubs in vraag. Minister De Block stelde zelfs voor om het RSZ-voordeel voor professionele sportclubs te schrappen. “Iedereen was ervan overtuigd dat er iets moest gebeuren, maar de verschillende voorstellen blijven op vandaag wel dode letter”, stelt Kamerlid Peter Vanvelthoven vast.  “We zijn vijf maanden na het voetbalschandaal en er is nog niet één voorstel gestemd. Ook in het voorstel dat Maus en Dhont hier presenteerden, zit eten en drinken, dus ik zie geen reden om nog langer te wachten.”

 

Professionele sporters hebben in ons land een heel gunstig fiscaal en sociaal statuut. Zo worden hun sociale bijdragen in tegenstelling tot die van andere beroepscategorieën berekend op een geplafonneerd loonbedrag. Een loonbedrag dat bovendien nog het laagste plafond voor de berekening van de sociale uitkeringen is: namelijk dat van werkloosheidsuitkeringen. Voor profvoetballers zijn ook de sociale bijdragen beperkt. Wat de inkomstenbelastingen betreft, genieten betaalde professionele sporters die jonger zijn dan 26 van een gunstigere aanslagvoet en moet hun werkgever de bedrijfsvoorheffing maar voor  20% doorstorten. “Dit soort van gunstmaatregelen voor professionele sporters, die de samenleving jaarlijks zowat 150 miljoen euro kost en waarvan het gros naar de voetbalploegen in eerste klasse en de lonen van hun voetballers gaat, zijn vandaag niet meer te verdedigen”, zegt Vanvelthoven.


Daarom diende sp.a vorige zomer al een wetsvoorstel in dat een einde moet maken aan het gunstig fiscaal en sociaal statuut van voetballers. Daarnaast pleit sp.a wel voor  overheidssteun voor jeugdwerking van de sportfederaties, maar dit hoeft niet geregeld te  worden via fiscale en sociale gunstregimes. Ook andere partijen zaten niet stil en deden suggesties. “Tijd om de koe bij de horens te vatten”, zegt Peter Vanvelthoven.  “Ik voel ook bij de CD&V een grote drijfveer om nog deze legislatuur een voorstel uit te werken om de gunstregimes voor sportclubs en profvoetballers in te perken. Ik zal mee het initiatief nemen om in het parlement op zoek te gaan naar een consensus.”  

Contacteer ons
Peter Vanvelthoven
Peter Vanvelthoven
Over sp.a

sp.a
Grasmarkt 105/37
1000 Brussel