Sp.a: ‘Schrap vergoedingen voor mandaten in intercommunales’

Sp.a-fractieleider Joris Vandenbroucke stelt voor om het aantal mandaten bij intercommunales fors in te perken, ze onbezoldigd te maken voor schepenen en burgemeesters en er in alle transparantie over te rapporteren. “Intercommunales zijn er om taken efficiënter uit te voeren in samenwerking tussen verschillende gemeenten”, zegt Vandenbroucke na het partijbureau van sp.a. “Burgemeesters en schepenen die daar hun gemeente vertegenwoordigen, doen dat als onderdeel van hun job en moeten er niet extra voor betaald worden.”

De voorstellen van Joris Vandenbroucke om het beheer van de intercommunales in Vlaanderen transparanter, slanker en soberder te maken zijn vanmorgen goedgekeurd op het partijbureau van sp.a. Deze week nog zal de sp.a-fractie een voorstel van decreet indienen in het Vlaams parlement om:

  1. het aantal bestuursmandaten bij alle intercommunales te beperken tot maximaal 10;

  2. niet langer vergoedingen toe te kennen aan burgemeesters en schepenen die in een intercommunale zetelen, en;

  3. in het jaarverslag van elke intercommunale per individuele bestuurder een overzicht te publiceren van het aantal bijgewoonde vergaderingen en de vergoedingen die daartegenover staan.

“In de vorige legislatuur heeft toenmalig minister Freya Van den Bossche 800 mandaten geschrapt in de energiesector en nog eens 460 in de sociale huisvesting”, zegt Vandenbroucke. “Maar er zit nog veel vet op de soep. Er kan verder geschrapt worden in de mandaten. Bovendien is er geen enkel argument om burgemeesters en schepenen die hun gemeente vertegenwoordigen in een intercommunale daarvoor extra te vergoeden. Het is niet meer dan hun job om dat te doen. Ten slotte is er nood aan maximale openheid over de prestaties en de vergoedingen van de bestuurders van intercommunales. Zij vertegenwoordigen de kiezers van hun gemeente, het is maar normaal dat ze daar verantwoording voor afleggen.”

Sp.a-voorzitter John Crombez roept alle partijen in het Vlaams parlement op om deze voorstellen te steunen. “Dit is te belangrijk om er een spelletje tussen meerderheid en oppositie van te maken. De geloofwaardigheid van de hele politiek staat op het spel. Alleen door de openheid, de soberheid en het professionalisme te installeren dat mensen van de politiek mogen verwachten in het beheer van de intercommunales, kunnen we het vertrouwen herstellen.”

Over sp.a

sp.a
Grasmarkt 105/37
1000 Brussel