sp.a stelt fiscaal luik Welvaartsplan voor

Meer zekerheid voor iedereen

 

Vorige week stelde sp.a haar Welvaartsplan voor.  Een welvaartsplan van 1,5 miljard euro. sp.a wil daarmee het minimumloon optrekken naar 14 euro per uur, wil de laagste pensioenen verhogen en wil de btw op elektriciteit verlagen van 21 naar 6 procent.  Dit plan wil de koopkracht van mensen verhogen en opnieuw zekerheid bieden. Vandaag dient Kamerlid voor sp.a Peter Vanvelthoven een aantal amendementen in op het wetsontwerp diverse bepalingen als fiscaal luik bij het Welvaartsplan. De stemming van de amendementen staat woensdagochtend geagendeerd in de commissie Financiën in de Kamer.  Peter Vanvelthoven nodigt alle fracties uit om de voorstellen morgenochtend te steunen.

 

Heel wat Belgen leven vandaag in onzekerheid. Het aantal mensen met een job die toch niet rondkomen is met 16 procent gestegen: arbeiders, werknemers, maar ook kleine zelfstandigen en freelancers. De energiearmoede neemt toe door de gestegen facturen. Ook van hun zorg zijn mensen niet langer zeker. Vandaag dient de sp.a-fractie daarom een aantal amendementen in op de wet diverse bepalingen:

  1. Btw-verlaging op elektriciteit naar 6 procent: Een verlaging van het btw-tarief op elektriciteit van 21 naar 6 procent, zou een gemiddeld Vlaams gezin een onmiddellijke besparing van 120 euro opleveren. In tijden waarin de onzekerheid over de bevoorradingszekerheid de factuur tot 100 euro dreigt te doen stijgen, is dat alleen maar een correcte tegemoetkoming van de regering die mee deze onzekerheid heeft gecreëerd. 
  2. Schrappen van de wettelijke basis van cliquetsysteem diesel: Door de accijnsverhogingen op diesel die tijdens deze legislatuur werden doorgevoerd, betaalt de bevolking jaarlijks bijna 700 miljoen meer aan belastingen. In totaal int de regering jaarlijks meer dan 5 miljard euro aan accijnzen op energieproducten. Tegelijk wordt 3 miljard euro bespaard op het openbaar vervoer. Er wordt dus geen beleid gevoerd met het oog op gedragswijziging. De accijnsverhogingen dienen louter om de staatskas te spijzen. En dus is het cliquetsysteem overbodig geworden en stellen we voor om de wettelijke basis van het cliquetsysteem te schrappen.
  3. Btw-verlaging op brillen, lenzen en hoorapparaten: Voor een bril betalen mensen gemiddeld 451 euro uit eigen zak. Voor brillen en lenzen willen we het btw-tarief verlagen naar 6 procent. Voor batterijen van hoorapparaten moet het btw-tarief ook omlaag naar 6 procent. Slechts één derde van de mensen die aangeven een hoortoestel nodig te hebben, schafte dit ook daadwerkelijk aan, wegens te duur. 
  4. Amendement om de fiscale achterpoortjes van de effectentaks te sluiten: in het streven naar een meer rechtvaardig fiscaal beleid willen we de grotere vermogens doen bijdragen aan het staatsbudget.
  5. We werken de gunstregimes voor diamantairs weg: Ons voorstel wil het  “diamantregime” afschaffen en diamanthandelaren onderwerpen aan de normale regels van de inkomstenbelastingen.

 

“Na 5 jaar rechts afbraakbeleid is de schade groot. Dit jaar vieren we de 75e verjaardag van de sociale zekerheid. Wel, het is tijd om die zekerheid in ere te herstellen. We rekenen op de steun van de andere fracties om onze voorstellen morgen te steunen”, zegt Kamerlid Vanvelthoven.

 

 

 

Contacteer ons
Over sp.a

sp.a
Grasmarkt 105/37
1000 Brussel