sp.a stelt Panamaplan voor dat einde moet maken aan spookconstructies

sp.a legde vanmiddag in de bijzondere commissie ‘Panama Papers’ haar plan van aanpak voor. “Het Panama-plan is ons voorstel aan de regering om een eind te maken aan spookconstructies in belastingparadijzen. We pakken de fraudeurs, de tussenpersonen én de belastingparadijzen aan”, zeggen Dirk Van der Maelen en Peter Vanvelthoven.

1. Geen regularisaties meer

Volgens de sp.a-parlementsleden laat deze regering de fraudeurs al te makkelijk ontsnappen. “De Panama Papers zijn een prioriteit voor ons en zouden dit ook voor de regering moeten zijn. Volgende maand staat echter weer een rondje fiscale regularisatie gepland. Het mag niet verbazen als enkele Panama Belgen erin slagen nog snel een regeling te treffen vóór het onderzoek naar hun belastingconstructies van start gaat. We vrezen dat de regering hen via de regularisatie opnieuw een ontsnappingsroute aanbiedt.  

Ons eerste voorstel is dan ook om die regularisatiewet naar de vuilbak te verwijzen of op zijn minst te garanderen dat de Panama-fraudeurs er geen gebruik van kunnen maken,” zegt Peter Vanvelthoven. sp.a verwacht een actieplan van minister Van Overtveldt. “De minister verwijst graag naar Europa wanneer hem gevraagd wordt om iets te doen aan internationale fraude, maar dit keer ligt de bal in zijn kamp. De lijst met Belgen die betrokken zijn bij de Panama Papers staat online. Hij mag namens de Belgische staat het ontlopen belastingbedrag terugvorderen. Om dit proces goed te laten verlopen moet elk achterpoortje dat fraudeurs de kans biedt om de schuld af te kopen, gesloten worden. Het regularisatierondje in juni moet absoluut worden opgeschort.”

2. Tussenpersonen bestraffen

Om in de toekomst een nieuwe variant op LuxLeaks, SwissLeaks en PanamaLeaks te vermijden, wil sp.a elke hulp bij het opzetten van fiscale constructies in belastingparadijzen strafbaar maken. “De belastingontduiker gaat immers niet rechtstreeks aankloppen bij een kantoor in Panama. Hij gaat gewoon om de hoek langs bij een bank of fiscaal advocatenkantoor. Bankiers, advocaten en andere tussenpersonen die helpen om fiscale constructies op te zetten in belastingparadijzen, moeten bestraft worden. Die straf kan gaan van een langdurige schorsing tot het definitieve verlies van licenties en beroepsverbod”, zegt Dirk Van der Maelen.

3. Druk zetten op belastingparadijzen

Naast het aanpakken van de fraudeurs en de tussenpersonen, moeten ook de belastingparadijzen onder druk worden gezet. “Belastingparadijzen moeten belastingtarieven heffen die voldoen aan de internationale standaarden. Doen ze dit niet, dan moet elke fiscale relatie met deze landen verboden worden. Er moet dringend een zwarte lijst komen. Uiteraard kan dit enkel door internationale politieke druk bereikt worden, maar België kan ook eigen initiatieven nemen. Zo mogen we geen belastingverdragen meer sluiten met belastingparadijzen. Die zorgen ervoor dat multinationals, die in ons land al haast geen belastingen moeten betalen, ook hun kleine bijdrage ontlopen. De belastingverdragen met de Seychellen en het eiland Man zitten nog in de pijplijn. Ik zal minister Reynders vragen om die verdragen on hold te zetten”, besluit Dirk Van der Maelen.

4. Nationale registers aanmaken

Dirk Van der Maelen vervolgt met een voorstel voor nationale en internationale databanken. “Dankzij het journalistieke werk krijgt iedereen online toegang tot een register met eigenaars van belastingconstructies via het advocatenkantoor Mossack Fonseca. Waarom zou dit niet algemeen kunnen? Wij pleiten voor de aanleg van nationale registers waarin de identiteit van de echte eigenaars van schermbedrijven opgeslagen zijn. De registers moeten er in alle landen komen en fiscale administraties moeten toegang hebben tot elkaars nationale registers.

5. Multinationals controleren

Om die transparantie te vergroten, vindt Dirk Van der Maelen dat Europese maatregelen moeten verbreed worden. “Er is na LuxLeaks binnen de EU onder meer overeengekomen dat multinationals moeten aangeven hoeveel belastingen ze in elke lidstaat waar ze actief zijn, moeten betalen. Dit moet ook wereldwijd kunnen. We moeten multinationals, die vaak ook in belastingparadijzen actief zijn, verplichten om die info te delen.”

 

 

Contacteer ons
Over sp.a

sp.a
Grasmarkt 105/37
1000 Brussel