sp.a stemt tegen het rapport van de bijzondere commissie naar de Panama Papers

Peter Vanvelthoven teleurgesteld met mager resultaat

Peter Vanvelthoven is boos en teleurgesteld. Het resultaat van de Panama Commissie na anderhalf jaar hard werk is mager. Veel te mager. In bepaalde opzichten is het zelfs een achteruitgang in de strijd tegen de grote fraude. Dat is ongezien in een commissie die precies werd opgericht om de strijd tegen fraude en belastingontwijking beter te maken. "De meerderheid heeft de commissie gekaapt, is op de rem gaan staan en heeft een rapport voorgelegd waar we niets mee opschieten”, zegt Vanvelthoven. Alle verontwaardiging na de Panama Papers en de LuxLeaks ten spijt heeft de Panama commissie helaas geen gebruik kunnen maken van het momentum. "Politici van de meerderheid moeten zich vandaag dan ook luidop de vraag stellen welk signaal ze zo uitsturen.”

 

Vanvelthoven betreurt dat de meerderheid niet wilde wijken over de afkoopwet. "Grote fraudeurs die tegen de lamp lopen, moeten voor N-VA, Open Vld, MR en CD&V hun gevangenisstraf kunnen blijven afkopen. Gewoon omdat het kan, gewoon omdat ze veel geld hebben.  In tegenstelling tot de meerderheid vindt mijn partij dat grote financiële criminaliteit altijd en overal kordaat aangepakt moet worden. Wie op grote schaal de boel belazert, moet altijd voor de rechter komen."

 

Vanvelthoven betreurt ook dat er geen doorbraak is op vlak van het bankgeheim. sp.a wil het bankgeheim helemaal opheffen en wil voorzien in een automatische en structurele doorstroming van de inlichtingen over financiële inkomsten van de banken naar de fiscus. Net zoals dat vandaag al bestaat lonen, pensioenen en buitenlandse financiële inkomsten. “Transparantie is het beste middel om fraude te voorkomen" zegt Vanvelthoven.


Tenslotte wijst Vanvelthoven er op dat de meerderheid er in geslaagd is om de klok terug te draaien in de dagelijkse strijd tegen fiscale fraude, in plaats van vooruit. Zo wordt het zogenoemde 'visitatierecht' van de Bijzondere Belastinginspectie ingeperkt (lees: de BBI die de boeken ter plaatse van mogelijk grote fraudeurs kan inkijken als ze dat nodig acht). Dat terwijl fiscale advocaten van diezelfde  grote fraudeurs een extra wapen krijgen met een uitbreiding van de nietigheidssanctie en dus meer redenen hebben om wegens procedurefouten de aanklacht te vernietigen.

Over sp.a

sp.a
Grasmarkt 105/37
1000 Brussel