sp.a steunt eis om minimumlonen te verhogen tot 2.300 euro

sp.a steunt eis om minimumlonen te verhogen tot 2.300 euro

sp.a staat achter de vraag van de vakbonden om de minimumlonen geleidelijk op te trekken tot 14 euro per uur. "De lonen in ons land daalden sinds het begin van deze legislatuur met 2,3 procent", zegt fractieleider Meryame Kitir. "De winstmarges van de bedrijven stegen daarentegen sterk, maar die winsten voelden de mensen niet, want ze werden niet doorgerekend in hun loon. Het kan toch niemand verbazen dat de werknemers vandaag met duizenden de straat opkomen om hun onvrede te uiten?" sp.a vraagt een stapsgewijze verhoging van de bruto-minimumlonen tot 14 euro per uur, of bruto 2.300 euro per maand. Dat geeft 1 op 3 werknemers in ons land een hoger loon.

Lange tijd heeft een goed sociaal overleg met collectieve loonafspraken ervoor gezorgd dat het aandeel van de lonen in onze economie hoog was. De laatste jaren staan de lonen echter onder druk. Volgens de Internationale Arbeidsorganisatie daalden de reële lonen in België met 2,3% sinds de start van deze legislatuur. De winstmarges en de winsten van bedrijven stegen daarentegen sterk. Het is hoog tijd dat werknemers beloond worden voor hun inspanningen en dat ze een eerlijk deel krijgen van de economische groei.

Voorstel tot optrekken van de minimumlonen

Daarom stelt Meryame Kitir voor om de loonnormwet te hervormen zodat de lonen opnieuw mee stijgen met de productiviteit. Daarnaast steunt sp.a de eis van de vakbond om de bruto-minimumlonen op te trekken tot 14 euro per uur of 2.300 euro per maand. Een verhoging van het minimumloon naar 2.300 euro bruto zou 1,16 miljoen werknemers een hoger loon opleveren. Dat is bijna 1 op 3 van alle werknemers in ons land.

Om dat mogelijk te maken stellen we een verlaging voor van de werkgeversbijdragen op de lage en middenlonen. Concreet willen we een grotere vermindering van RSZ-werkgeversbijdragen op de lage lonen, zodat de loonsverhoging ook betaalbaar blijft voor de werkgever. 

 

Contacteer ons
Lot Wildemeersch Woordvoerder federale fractie, sp.a
Lot Wildemeersch Woordvoerder federale fractie, sp.a
Over sp.a

sp.a
Grasmarkt 105/37
1000 Brussel