Sp.a steunt plan voor fusie energie-intercommunales

Sp.a steunt het plan van N-VA om alle intercommunales in de energiesector samen te brengen in één bedrijf. ‘Meer nog’, zegt Vlaams fractieleider Joris Vandenbroucke. ‘Het is Freya Van den Bossche die dat plan in de vorige legislatuur uitgetekend heeft en in de steigers heeft gezet. Sp.a vecht er al jaren voor. Minder structuren, minder mandaten en minder vergoedingen, dat is voor ons altijd het uitgangspunt geweest. Eén nutsbedrijf met een slanke structuur onder publieke controle, dat is de beste garantie op een goed en sober beheer in de energiesector.’  

In de vorige legislatuur maakte de Vlaamse regering duidelijke afspraken met de netbeheerders om alle intercommunales onder Eandis en Infrax te fuseren tot twee afgeslankte bedrijven en zo de weg vrij te maken voor een fusie tot één Vlaamse energiemaatschappij. Die operatie viel vorige zomer stil toen het Antwerpse stadsbestuur, onder aanvoering van burgemeester De Wever en schepen Koen Kennis, zijn veto stelde tegen de fusie van de 7 intercommunales onder Eandis.

‘Het is dus een verrassing dat uitgerekend Koen Kennis vandaag op de proppen komt met een plan om alle intercommunales in de energiesector samen te voegen tot één bedrijf’, zegt Joris Vandenbroucke. ‘Door de demarche van het Antwerpse stadsbestuur zijn we drie jaar terug in de tijd gekatapulteerd en wordt het moeilijk om de fusie nog voor de gemeenteraadsverkiezingen rond te hebben. Die timing is belangrijk, want dan worden de bestuursorganen van de intercommunales voor de komende zes jaar ingevuld.’

‘De crisis over de intercommunales heeft ook goede dingen gebracht en daar ben ik blij om’, zegt Vandenbroucke. ‘In sp.a zal Koen Kennis alvast een loyale partner vinden om te wieden in de structuren en te werken aan een slagkrachtig, efficiënt en sober energiebedrijf. Dat is niet alleen essentieel om het geloof van de Vlamingen in de politiek te herstellen, maar ook om hun energiefactuur zo laag mogelijk te houden.’

Joris Vandenbroucke wijst er nog op dat Freya Van den Bossche in de vorige legislatuur al bijna 800 mandaten schrapte in de energie-intercommunales en bijna 460 in de sociale huisvesting. Deze week diende de sp.a-fractie in het Vlaams parlement een voorstel van decreet in om het aantal bestuursmandaten per intercommunale te beperken tot maximaal tien, die mandaten onbezoldigd te maken voor burgemeesters en schepenen en volledige transparantie te bieden over de vergoedingen die elke mandataris krijgt en de prestaties die daarvoor geleverd zijn. Zo worden er ook mandaten geschrapt in andere sectoren zoals water en riolering.

Over sp.a

sp.a
Grasmarkt 105/37
1000 Brussel