sp.a tevreden met extra middelen M-decreet

Caroline Gennez, Onderwijsexperte van sp.a, is tevreden dat minister Crevits eindelijk gevolg geeft aan de oproep van ouders, leerkrachten en directies om extra middelen vrij te maken in het kader van het M-decreet. Deze middelen worden best besteed als ze naast de vorming van leerkrachten ingezet worden voor de individuele begeleiding van leerlingen die dat nodig hebben. sp.a steunt immers het recht op inclusief onderwijs. En dat is enkel gegarandeerd als leerlingen, ouders en leerkrachten voldoende omkadering krijgen.

Door de besparingen is de werkdruk in het onderwijs duidelijk toe genomen. Zo blijkt uit de werkbaarheidsmonitor van de SERV dat sinds 2014 alsmaar meer leerkrachten hun werklast als acuut problematisch beschouwen. Waar in 2013 nog 11% van de leerkrachten aangaven dat het werk hen boven het hoofd groeide, is dat in 2016 al opgelopen tot bijna 16%. Ook de leraren die aangaven dat hun werkdruk problematisch is, steeg naar 37%.

Sinds de invoering van het M-decreet monitort sp.a de werkdruk in het gewoon onderwijs en de verschuiving van leerlingen uit het buitengewoon onderwijs. 'Met de cijfers in de hand pleiten wij al langer voor het tegen gaan van de versnippering van de zorgmiddelen, extra investeringen en een beleidsvisie die inclusie én het belang van het kind centraal stelt.'

De minister beloofde een nieuw zorgondersteuningsmodel, maar aan de eerste ontwerpnota's zitten helaas nog heel veel losse eindjes. Zo dreigden 25.000 leerlingen hun individuele begeleiding te verliezen. Iets wat voor sp.a absoluut niet kan. 'Zorg op maat van elk kind moet voor ons op 3 pijlers gestoeld zijn. De versterking en professionalisering van leerkrachten betekent extra ruimte voor vorming en nascholing en meer nadruk op inclusie in de lerarenopleiding. Daarnaast moet het beleidsvoerend vermogen bij directies en schoolteams versterkt worden en tot slot hebben leerlingen met een individueel aangepast curriculum die dat nodig hebben recht op extra individuele begeleiding, aldus Caroline Gennez.

sp.a reageert dan ook positief op de aankondiging van minister Crevits om jaarlijks 15 miljoen € te voorzien in het kader van het M-decreet. 'Na de zware besparingen in de werkingsmiddelen in het basis- en secundair onderwijs is dit eindelijk een stap in de goede richting. Caroline Gennez hoopt dat de middelen structureel voorzien zijn.

Daarnaast vraagt ze snel duidelijkheid over de verdeling van de extra mensen  in Vlaanderen en de vrijheidsgraden in de besteding. Ook dient de minister snel duidelijkheid te verschaffen over het nieuwe zorgondersteuningsmodel. Met enkel een budgettaire beslissing is de kous niet af.

 

Over sp.a

sp.a
Grasmarkt 105/37
1000 Brussel