Sp.a: 'Vandeurzen moet kinderbijslag grondig bijsturen'

“Als minister Vandeurzen nog van plan is om een wezenlijke bijdrage te leveren aan de vermindering van de kinderarmoede in Vlaanderen, dan moet hij zijn hervorming van de kinderbijslag stevig bijsturen”, zo reageren sp.a-fractieleider Joris Vandenbroucke en Vlaams Parlementslid Freya Van den Bossche op de resultaten van de armoedetoets op de nieuwe kinderbijslag. "Als je er met 3,5 miljard euro niet in slaagt om het armoederisico bij alleenstaande ouders en grotere gezinnen te doen dalen, heb je gefaald."

“Een daling van 0,9% van de kinderarmoede voldoet allerminst aan de ambities die de Vlaamse regering ons heeft voorgespiegeld. Hiermee zijn we nog heel ver weg van een halvering van de kinderamoede in Vlaanderen. Bovendien is de impact erg selectief. Voor de eenoudergezinnen, bijvoorbeeld, waarvan bijna een vijfde in armoede leeft, biedt de kinderbijslag van minister Vandeurzen geen  perspectief op verbetering van hun situatie. Dat is een gemiste kans”, zegt Freya Van den Bossche. 

De armoedetoets werd opgemaakt door de KULeuven en maakt een onderscheid tussen de bestaande gezinnen en nieuwe gezinnen. De minister stelt dat de armoede met 0,9% daalt als gevolg van de hervorming van de kinderbijslag. Dat geldt wel alleen voor de nieuwe gezinnen, met kinderen geboren na 2019. Voor de huidige kinderen is er een daling met 0,3% van de kinderarmoede. Net zoals uit de studie van het Centrum voor Sociaal Beleid bleek, is deze daling niet significant bij gezinnen met meer dan 1 kind. Alleen in de nieuwe gezinnen die maar 1 kind hebben, is er een daling van het armoederisico. Bij bestaande gezinnen met 1 kind, gezinnen met meer dan 1 kind, of bij alleenstaande ouders, is er geen daling van het armoederisico. Daar blijft de armoede gelijk.

Joris Vandenbroucke: “Als er zwart op wit bewezen wordt dat de impact van het factuurbeleid van deze Vlaamse Regering vooral groot is voor gezinnen die het moeilijk hebben, minimaliseert de regering dat. Maar als een armoedetoets uitwijst dat haar nieuwe kinderbijslag maar een beperkte daling van de kinderarmoede met zich mee brengt, en de meest kwestbare gezinnen helemaal niet helpt, dan klopt ze zich op de borst. Dat is totaal misplaatst."

Over sp.a

sp.a
Grasmarkt 105/37
1000 Brussel