sp.a voert actie tegen wachtlijsten in de zorg en stelt investeringsplan voor

sp.a voert actie tegen wachtlijsten in de zorg en stelt investeringsplan voor

Met een rij van 5.278 stoelen langs de kust van Bredene, die vertrekt aan de deur van een jeugdzorginstelling, vraagt sp.a deze ochtend aandacht voor de zorgcrisis die Vlaanderen de voorbije jaren in zijn greep kreeg. ‘Wie hulp nodig heeft, zou die in een welvarend land als het onze meteen moeten krijgen’, zeggen John Crombez, Freya Van den Bossche en Conner Rousseau. ‘Helaas zijn de wachtlijsten langer dan ooit.’ sp.a heeft een investeringsplan klaar dat de wachtlijsten in 5 jaar tijd helemaal moet wegwerken.

5.278 stoelen, één voor elk van de 5.278 jongeren die in Vlaanderen wachten op een of andere vorm van gespecialiseerde hulp. De rij stoelen, bijna 3 kilometer lang, maakt de zorgcrisis die in Vlaanderen woedt, concreet. “Uit het meest recente jaarverslag van het Agentschap Jongerenwelzijn blijkt dat meer dan 5.000 jongeren niet de hulp krijgen die ze nodig hebben”, zegt Freya Van den Bossche. “Gemiddeld wacht een jongere in nood 13 maanden op de gepaste hulp, terwijl heel veel anderen zich niet eens kunnen aanmelden op een wachtlijst.

De problemen in de jeugdhulp zijn symptomatisch voor het welzijnsbeleid in Vlaanderen. Want ook senioren en mensen met een handicap blijven in de kou staan. “Terwijl het gemiddelde pensioen ongeveer 1.500 euro bedraagt, kost een gemiddelde rusthuiskamer vandaag inmiddels 1.728 euro per maand”, zegt Conner Rousseau. “Dat is voor veel senioren simpelweg onbetaalbaar. Los daarvan is er te weinig personeel om de steeds groter wordende zorgbehoeften van de verouderende rusthuisbewoners op te vangen. Omgerekend 12.768 ouderen krijgen daardoor niet de zorg die ze nodig hebben. Tegen 2024 komen er daar nog eens ongeveer 10.000 bij. Ook in de thuiszorg staat het water de zorgdiensten aan de lippen. Steeds meer mensen willen zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Met de juiste ondersteuning is dat perfect mogelijk, maar de kloof tussen vraag en aanbod wordt alleen maar groter.”  

Tot slot zijn ook de tekorten in de zorg voor personen met een handicap de voorbije legislatuur groter geworden. “De invoering van de persoonsvolgende financiering (PVF), waarbij mensen recht krijgen op een budget waarmee ze zelf zorg kunnen betalen, is een goeie zaak”, zegt John Crombez. “Alleen heeft de regering er niet genoeg middelen voor vrijgemaakt, waardoor vandaag 15.063 personen met een handicap wachten op het geld waar ze recht op hebben.”

Zorgcrisis groter dan ooit

“Na 15 jaar CD&V-ministers op Welzijn is de zorgcrisis groter dan ooit”, zegt sp.a-voorzitter John Crombez. “Het is hoog tijd om te doen wat in een welvarende regio als Vlaanderen de evidentie zelf zou moeten zijn: elke Vlaming de zekerheid bieden dat hij op elk moment de zorg krijgt die hij nodig heeft. sp.a heeft een volledig becijferd plan om wachtlijsten in de  de jeugdhulp, de ouderenzorg en de zorg voor personen met een handicap weg te werken tegen 2024. Als sp.a in de Vlaamse regering stapt, zal dit plan integraal deel uitmaken van het regeerakkoord.”

Investeringsplan 2020-2024

Het investeringsplan dat sp.a voorstelt, injecteert tegen 2024 ruim 1,6 miljard euro in het Vlaamse welzijnsbeleid. Dat volstaat om de wachtlijsten in de jeugdhulp, de ouderenzorg en de zorg voor personen met een handicap weg te werken. Het plan is samen met de andere speerpunten uit het sp.a-programma voorgelegd aan het Planbureau, en uit die oefening blijkt dat het haalbaar en betaalbaar is. Het plan bevat de volgende elementen:

  1. Wegwerken wachtlijsten jeugdzorg en pleeghulp: 236,5 miljoen euro.
  2. Maximumfactuur rusthuizen: 45 miljoen euro.
  3. Zorg op maat voor elke rusthuisbewoner: 210 miljoen euro.
  4. Extra uren thuiszorg: 34,2 miljoen euro.
  5. Wegwerken tekort persoonsvolgende financiering: 1 miljard euro.
  6. Preventief gezondheidsbeleid: 131 miljoen euro.

Dit plan impliceert de creatie van 3.500 extra jobs in de ouderenzorg. Dat aantal komt bovenop de 7.500 zorg- en verpleegkundigen die sp.a de komende legislatuur wil aanwerven in de ziekenhuizen. “Onze zorgsector komt enorm veel handen tekort”, besluit Crombez. “De aanwerving van extra handen in de zorg is het sluitstuk van de garantie op zorgzekerheid die wij de Vlamingen willen bieden.”

Getuigenissen

Om duidelijk te maken waarom de zorgcrisis hoognodig moet aangepakt worden, verzamelde sp.a enkele getuigenissen van jongeren die wachten op hulp. De getuigenissen zijn, geanonimiseerd, terug te vinden op www.s-p-a.be/zorgzekerheid of via de QR-codes op de stoelen en billboards in de wachtrij.

Story image
Story image
Story image

 

Over sp.a

sp.a
Grasmarkt 105/37
1000 Brussel