sp.a-voorstel afschaffing ereloonsupplementen eenpersoonskamers koudweg weggestemd

 

In de Kamercommissie Volksgezondheid werd vandaag het voorstel van sp.a tot afschaffing van de ereloonsupplementen voor artsen in eenpersoonskamers in ziekenhuizen weggestemd door de ‘oude’ meerderheid. Kamerlid voor sp.a Monica De Coninck agendeerde haar voorstel als prioriteit van haar partij. De socialistische mutualiteiten en de CM pakten recent uit met hun zogenaamde ‘ziekenhuisbarometers’. Daarbij bleek nog maar eens dat het handhaven van die ereloonsupplementen in de feiten een verkapte vorm van ziekenhuisfinanciering is op de kap van de patiënten. “Ereloonsupplementen zijn goed voor artsen én de balansen van de ziekenhuizen, maar minder voor patiënten en de omkaderende verpleging waarop in eerste instantie wordt beknibbeld.”

Een kwart van de patiënten is verrast wanneer ze na een verblijf in een eenpersoonskamer de ziekenhuisfactuur ontvangen.  Ze hadden niet verwacht dat de factuur zo hoog zou uitvallen. De geafficheerde tarieven stroken niet met hetgeen er op de rekening staat.  Nochtans is de oplossing eenvoudig”, zegt Monica De Coninck: “Schaf de ereloonsupplementen voor artsen af.” De Coninck vroeg hoorzittingen met de mutualiteiten die er ook voor pleiten om dit scheef gegroeid systeem af te schaffen… Tevergeefs. De meerderheidspartijen ‘verdronken de vis’ in het globale verhaal van de hervorming van de ziekenhuisfinanciering. Maar dat krijgt minister De Block, ondanks haar voornemens vijf jaar geleden, niet langer rond met een regering in ‘lopende zaken’ en de parlementairen in verkiezingsmodus.

 

“De Block heeft als minister van Volksgezondheid een hele legislatuur de tijd gehad om deze historische scheefgroeiing aan te pakken. Ze had dat kunnen doen door de financiering van de ziekenhuizen en de verloning van de artsen voor eens en voor altijd van elkaar los te koppelen, want precies daar zit het probleem”, zegt De Coninck.  “Ziekenhuizen mogen niet afhankelijk zijn van de financiële prestaties van de artsen om uit de rode cijfers te geraken, want de arts gaat in dit scenario zoveel mogelijk verhalen op de patiënt en dat kan door meer (soms onnodige) prestaties te verrichten en dan vooral in eenpersoonskamers waar er geen rem staat op erelonen. En dus betaalt de patiënt niet enkel voor een specifieke ingreep maar draait hij onrechtstreeks mee op voor de financiële situatie van het ziekenhuis waar hij behandeld wordt. Dus: maak het ziekenhuis niet langer afhankelijk van de erelonen van artsen. En belangrijk: ook de patiënt is financieel beter af.”

“Artsen durven vandaag buitensporig hoge lonen vragen en supplementen aanrekenen bovenop hun loon, die ze vervolgens doorrekenen aan de patiënt. Bovendien weigeren artsen soms iemand te behandelen wanneer die niet voor een eenpersoonskamer kiest. Zo organiseer je klassengeneeskunde. Het was de verantwoordelijkheid van minister De Block om daar meer evenwicht in brengen, maar ze heeft elke kans daartoe laten liggen. Patiënten hebben bovendien geen idee hoe hoog hun ziekenhuisfactuur precies gaat zijn. Niet vreemd dat een kwart onder hen verrast is wanneer ze de factuur in de brievenbus vinden. Zonder die dure erelonen zou de patiënt van een financiële kater gespaard blijven”, zegt De Coninck. De Coninck wil dat in het hele verhaal de patiënt meer centraal komt te staan en ze wenste bij het wegstemmen van haar voorstel het recht van ziekenhuispatiënten om allemaal een eenpersoonskamer te krijgen met dezelfde kwalitatieve zorgen zonder de gedegenereerde ereloonsupplementen. Bij de stemming kreeg sp.a wél de steun van PS, cdH en Ecolo-Groen.

 

Over sp.a

sp.a
Grasmarkt 105/37
1000 Brussel