Sp.a vraagt beleid om jeugdsport betaalbaar te houden

Sp.a roept minister van sport Philippe Muyters op om werk te maken van een beleid dat de sportclubs in staat stelt hun kosten te drukken en het lidgeld voor hun leden betaalbaar te houden. ‘Niet alleen de voetbalclubs zien zich genoodzaakt hun lidgelden fors te verhogen, het is een algemene trend in vele sporttakken’, zegt sp.a-volksvertegenwoordiger Bert Moyaers. ‘Het resultaat is dat sommige jongeren gewoon uit de boot vallen en niet meer aan sport doen. Zowel voor de gezondheid als voor het welzijn van onze kinderen en jongeren is het essentieel dat we iedereen de kans geven te sporten.’

Het Laatste Nieuws bericht vandaag over het fors gestegen lidgeld bij vele voetbalclubs. Wie meerdere kinderen heeft en per kind tot 400 euro lidgeld moet betalen, is al gauw een half maandloon en meer kwijt. Niet iedereen kan dat zomaar op tafel leggen, zegt Bert Moyaers. ‘Voor sommige kinderen betekent dit dat ze gewoonweg moeten afhaken.’ Voor sp.a kan dat niet. Sporten vanaf jonge leeftijd is een van belangrijkste manieren om een leven lang gezond te blijven. Daarnaast is het ook gewoon leuk om met vrienden aan sport te doen. Iedereen moet daartoe de kans blijven krijgen.

Sp.a roept minister Muyters daarom op om in dialoog te gaan met de diverse sportfederaties en werk te maken van een omkaderend beleid waarbij sportclubs de kosten kunnen drukken, bijvoorbeeld door ze vrij te stellen van allerlei kostenverslindende admnistratieve verplichtingen. Op die manier kan het lidgeld voor de leden beperkt worden. Ook zouden de kosten die bvb de voetbalbond aanrekent voor het jeugdvoetbal kunnen worden herbekeken. Voor mensen die echt met betalingsmoeilijkheden kampen, kan er bijkomend gedacht worden aan door de overheid ondersteunde formules om het lidmaatschap goedkoper te maken.  ‘De wijzigingen aan het sportdecreet die minister Muyters recent heeft ingediend in het Vlaams parlement, bieden helaas geen enkel perspectief in die richting. Integendeel, mijn fractie heeft er al herhaaldelijk op gewezen dat ook dat decreet vooral de bobo’s zal dienen. Opnieuw zullen het de recreatieve sporters zijn die hiervoor het gelag betalen.’

Contacteer ons
Over sp.a

sp.a
Grasmarkt 105/37
1000 Brussel