Sp.a vraagt de federale overheid al een jaar om op een menswaardige manier te innen.

“Exact een jaar geleden legden wij ons tienpuntenplan tegen de schuldindustrie neer. Hoewel minister Geens te kennen gaf enkele van onze voorstellen te steunen staan we op vandaag nog geen stap verder” zegt kamerlid Annick Lambrecht. 

 

“Gerechtsdeurwaarders gaan nog steeds op een zeer drieste manier te werk en de overheid, de grootste schuldeiser in dit land, laat ze maar begaan. Een jaar geleden vroeg ik aan minister Van Overtveldt om het Vlaamse gecentraliseerde en ethische systeem van schuldvorderingen over te nemen. In dat systeem geldt het principe één burger, één deurwaarder. Zo worden extra kosten vermeden en kan de deurwaarder oordelen op basis van de reële situatie van de schuldenaar”, zegt Lambrecht. 

 

“Ik kreeg van de minister nooit antwoord. Ik hoop dan ook dat dit signaal van de federale ombudsman de regering ertoe aanzet om het Vlaamse systeem eindelijk over te nemen. Volgens DIAM, de coöperatie die instaat voor de Vlaamse schuldinvordering, is dat immers perfect mogelijk”, besluit Lambrecht. 

Over sp.a

sp.a
Grasmarkt 105/37
1000 Brussel