sp.a vraagt meer bos en natuur en minder jacht in natuurgebied

sp.a vraagt meer bos en natuur en minder jacht in natuurgebied

Minister van leefmilieu Schauvliege denkt er sterk aan om de jacht in natuurgebieden uit te breiden. sp.a is geen voorstander van meer ruimte voor de jacht, wel voor meer ruimte voor bos en natuur. "Alleen op die manier kan het groen in Vlaanderen een ruimte zijn voor natuurwaarden, wandelen, genieten en beleven.” 

Minister van leefmilieu Schauvliege denkt er sterk aan om de jacht in natuurgebieden uit te breiden. “De zoveelste merkwaardige kronkel van de minister”, zegt sp.a-voorzitter John Crombez. “Minister Schauvliege slaagt er niet in om meer bos aan te planten, zet een rem op een offensief natuurbehoud en wil nu wel meer jacht toelaten in natuurdomeinen. Vlaanderen roept naar meer bos en meer bewandelbare natuur en Schauvliege geeft als antwoord: ‘laat mensen maar doen wat ze willen en laat er nog eens jagers in los’.  Dat is ronduit absurd.”

In het dichtbevolkte Vlaanderen, waar de nood aan meer bos en natuur heel hoog is en het beleid daar geen antwoord op geeft, tenzij een verkeerd, zijn we toe aan een ferme bezinning. John Crombez wil dan ook zo snel mogelijk de natuurorganisaties samenroepen om te bekijken wat nu echt nodig is en praten met jagers. “Ik wil zelf duidelijk zijn vanuit mijn partij: sp.a is geen voorstander van meer ruimte voor de jacht, wel voor meer ruimte voor bos en natuur. Alleen op die manier kan het groen in Vlaanderen een ruimte zijn voor natuurwaarden, wandelen, genieten en beleven.” 

 

We vertrekken vanuit een aantal duidelijke sp.a-standpunten:

1.     Geen jacht meer in overheidsdomeinen en ook niet in natuurgebieden (tenzij onder strikte voorwaarden voor ecologisch verantwoord wildbeheer).

2.     Het beperken van de jacht rond rondom bos- en natuurgebieden die in handen zijn van de overheid en van natuurverenigingen (tenzij onder strikte voorwaarden voor ecologisch verantwoord wildbeheer) en rond dorpen en woonzones.

3.     Geen jacht meer op privégronden als de eigenaar niet expliciet en schriftelijk zijn toestemming heeft gegeven

4.     Volledig jachtverbod voor de bedreigde patrijs.

5.     In de groene bestemmingen van het gewestplan en de Europese Vogelrichtlijn-, de Ramsar- en de Habitatgebieden jachtvrije zones voorzien. De natuur, de dieren en de mensen die er gaan wandelen of op een andere manier genieten hebben meer rust nodig, niet minder.

6.     De overheid moet ook een ommezwaai voorzien in het beheer van de Wildbeheerseenheden (WBE) die vandaag de jacht in Vlaanderen beheren. De vruchten plukken in de zin van jagen, moet ook gecompenseerd worden door meer zorg voor de natuur. Er moet daar meer oppervlakte beheerd worden als “wild- en voedselakker” en/of verruigd gebied om te zorgen voor voedsel, woon- en broedplaats voor dieren. Dit is bovendien een belangrijke bijdrage voor de algemene biodiversiteit. Als de jagers het menen met hun inbreng voor natuurbehoud, dan stappen ze daar met veel plezier in mee.

sp.a gaat op korte termijn overleg organiseren en daarna parlementaire en andere acties ondernemen. “Er zijn grenzen aan de draagkracht van alles, ook van onze Vlaamse natuurdomeinen”, aldus Crombez.  “Ofwel zorgt de Vlaamse overheid voor meer natuur en voor meer groene ruimte, ofwel bouwt men de jacht en andere activiteiten af. In een zaal kan men ook geen concert organiseren samen met een lezing en een rommelmarkt. Wel, ook in natuurdomeinen kunnen we niet alles toelaten. De minister moet zeer dringend keuzes maken. De speeltijd is al lang voorbij.”

Contacteer ons
Gorik Van Holen Woordvoerder Vlaamse fractie, sp.a
Gorik Van Holen Woordvoerder Vlaamse fractie, sp.a
Over sp.a

sp.a
Grasmarkt 105/37
1000 Brussel