sp.a vraagt regering om Turteltaks te schrappen

De sp.a-fractie in het Vlaams parlement dient bij de begrotingscontrole een amendement in om de Turteltaks te schrappen. ‘De taks moet dit jaar ongeveer 300 miljoen euro opbrengen, maar in geen enkel regeringsdocument is een spoor te vinden van hoe men dat bedrag exact wil aanwenden om de groenestroomdoelstellingen te halen’, zegt Vlaams parlementslid Rob Beenders. ‘Ondertussen zegt zelfs de nieuwe minister van Energie dat er onrechtvaardigheden in de Turteltaks zitten. Een onrechtvaardige taks die onnodig geld ophaalt, die kunnen we beter schrappen."

De bespreking van de begrotingscontrole is volop bezig in de commissies van het Vlaams Parlement. Daarin staat de Turteltaks opgenomen voor ongeveer 300 miljoen euro. Op kruissnelheid moet de taks 492 miljoen euro opbrengen. Volgens de toelichting bij de begroting zal de opbrengst onder meer gebruikt worden voor het wegwerken van het historisch overschot aan groenestroomcertificaten. Hoe dat precies in zijn werk moet gaan, volgens welke techniek, tegen welke prijs en met hoeveel btw-kosten bestaat er volstrekt geen duidelijkheid. ‘Laat staan dat de regering kan zeggen op welke manier de Turteltaks op die manier bijdraagt tot het behalen van onze doelstellingen inzake hernieuwbare energie’, zegt Rob Beenders. 

Eerder bleek al ten overvloede dat de Turteltaks een compleet onrechtvaardige manier is om het energiebeleid te financieren. Alleenstaanden betalen 415 keer meer dan grote bedrijven, gezinnen 50 keer meer. 570.000 gezinnen betalen meer dan de aangekondigde 100 euro Turteltaks. Liefst 20.000 gezinnen betalen 770 euro, de 30 grootste energieverslinders van Vlaanderen betalen 0 euro.

‘Elke investering in energieproductie zal geld kosten’, zegt Rob Beenders. ‘En niemand ontkent dat er investeringen nodig zijn. Maar een onrechtvaardiger manier om die investeringen te financieren dan de Turteltaks is onmogelijk te verzinnen. Nu ook minister Tommelein heeft aangegeven dat hij de heffing wil bijschaven is het moment gekomen om de enige mogelijke conclusie te trekken: de Vlaamse Regering moet haar huiswerk opnieuw maken, de Turteltaks afschaffen en een eerlijke manier zoeken om het energiebeleid te financieren. Dat kan onder meer door een deel uit de algemene middelen te betalen en kosten die via de factuur worden doorgerekend progressief te maken in de plaats van forfaitair. Alleen zo zal iedereen bijdragen volgens zijn draagracht.”

Contacteer ons
Over sp.a

sp.a
Grasmarkt 105/37
1000 Brussel