Sp.a vraagt tijdelijk moratorium op kappen van zonevreemd bos

Bruno Tobback: 'Compensaties voor eigenaars én definitieve bescherming bos, in afwachting daarvan geen boskap'

Sp.a vraagt de Vlaamse regering om werk te maken van een snelle, definitieve bescherming van waardevolle zonevreemde bossen, een eerlijke compensatie uit te werken voor eigenaars van bouwgrond die zou verdwijnen én in afwachting daarvan een moratorium op te leggen op ontbossing. "Als u mensen wou aanmoedigen om zo snel mogelijk bomen te kappen, dan had u het niet beter kunnen organiseren", zei Bruno Tobback tijdens het actualiteitsdebat in het Vlaams parlement. "De grondspeculanten dicteren helaas nog altijd de wet."

Fractieleider Joris Vandenbroucke hekelde het schouwspel dat de Vlaamse regering de afgelopen dagen heeft laten zien. "Op 31 maart klopten de negen ministers van de Vlaamse regering elkaar op de borst met een historisch akkoord over de boskaart", zegt Vandenbroucke. "Nu rollen ze over elkaar heen om die boskaart af te serveren. Wisten ze enkele weken geleden dan niet wat ze beslisten, of hebben ze de Vlaming bewust om de tuin willen leiden? In het ene geval zijn ze onbekwaam, in het andere geval zijn ze onbetrouwbaar. Twee dingen zijn de Vlaming zeer dierbaar: een eigen huis, en voldoende bos en groen in de buurt. In de plaats van de twee te verzoenen, heeft deze regering ze allebei om zeep geholpen."

"Ondertussen  is er ook na twee bijzondere ministerraden over de kwestie geen enkele bescherming voor de zonevreemde bossen in Vlaanderen", stelt Bruno Tobback vast. "Het probleem is waarschijnlijk dat er met bos geen fortuinen te verdienen zijn. Als dat wel zo was hadden Joke SChauvliege en Geert Bourgeois al lang een akkoord en was drie kwart van Vlaanderen ingekleurd als oerwoud."

Tobback en Vandenbroucke roepen de Vlaamse regering op om snel werk te maken van een definitieve bescherming van de zondevreemde bossen. Daarbij zijn drie elementen cruciaal:

  • Eigendomsrecht en recht om te bouwen zijn twee verschillende dingen. Er is in het parlement een kamerbrede eensgezindheid over het principe dat eigenaars wiens bouwgrond niet meer zal mogen bebouwd worden, daarvoor vergoed moeten worden.  In geld of in bouwrechten op een andere locatie. Dit mechanisme is een essentiële voorwaarde voor de aanvaarding van de omslag die iedereen hier beweert te willen maken. Het zou er dan ook vandaag, samen met deze kaarten moeten zijn
  • Als op die manier het eigendomsrecht is gevrijwaard, maak dan zo snel mogelijk werk van een definitieve bescherming van de zonevreemde bossen die ertoe doen.  Er hoeft dan geen rekening te worden gehouden met vergunningen die tien of vijftien jaar geleden zijn verleend en die vandaag nog altijd niet uitgevoerd zijn. En die eigenlijk alleen nog een speculatieve waarde hebben.  Maak een kaart die uitsluitend gebaseerd is op het reële potentieel van de te beschermen bossen op het vlak van natuurlijke en landschappelijke waarde.
  • Als het echt niet de bedoeling is om ervoor te zorgen dat er snel gekapt wordt, dan is er nu meer dan ooit nood aan een onmiddellijk tijdelijk moratorium op ontbossing.  Als dat er niet komt, dan zijn het de gemeentebesturen die zullen moeten opdraaien voor de beoordeling van de stroom aan aanvragen en is alle kans op een gecoördineerd Vlaams beleid vervlogen.

 

 

Contacteer ons
Gorik Van Holen Woordvoerder Vlaamse fractie, sp.a
Gorik Van Holen Woordvoerder Vlaamse fractie, sp.a
Over sp.a

sp.a
Grasmarkt 105/37
1000 Brussel