Sp.a vraagt vrachtwagens te weren uit schoolomgeving

Sp.a vraagt extra inspanningen om de veiligheid van kinderen op weg van en naar school te garanderen. “Zoals het tragisch ongeval van gisteren nog maar bewijst, zijn jonge kinderen heel kwetsbaar in het verkeer”, zeggen fractieleider Joris Vandenbroucke en onderwijsspecialiste Caroline Gennez. “Het is onze verdomde plicht als overheid om hen maximaal te beschermen en ongevallen te voorkomen.” Ze roepen minister van mobiliteit Weyts en minister van Onderwijs Crevits op om vrachtwagens maximaal te weren uit schoolomgevingen.

“De kilometerheffing geldt bijna alleen op autosnelwegen en dat zorgt voor ontwijkingsgedrag”, stelt Joris Vandenbroucke vast. “Al maanden klagen burgemeesters, overal in Vlaanderen, dat ze meer en meer vrachtwagens over de gewestwegen in hun gemeente zien denderen om tol op de autosnelwegen te ontwijken. Minister Weyts wil pas in het najaar van 2017 evalueren. Ik vraag hem al langer om de signalen ernstig te nemen en de kilometerheffing zo snel mogelijk uit te breiden naar deze gewestwegen. Verkeersveiligheid heeft absolute voorrang op andere afwegingen. Elke verkeersdode is er één te veel.”

Eerder vroeg ook Vlaams Parlementslid Caroline Gennez aan minister van Onderwijs Hilde Crevits om overleg te plegen met de Bouwunie en de Confederatie Bouw om samen met de sector een charter op te stellen om werfverkeer tijdens ‘schoolspitsuren’ te vermijden. Gennez stelt een uitbreiding voor. “Er moet met de volledige transportsector dringend bekeken worden hoe zwaar vrachtvervoer kan gescheiden worden van zwakke weggebruikers, in het bijzonder in schoolomgevingen tijdens schoolspitsuren en op trajecten van en naar scholen.”

Daarnaast pleiten Gennez en Vandenbroucke ervoor om lokale besturen warm te maken voor de inrichting van ‘schoolstraten’. In een schoolstraat, zoals bijvoorbeeld in Gent reeds praktijk is, wordt alle gemotoriseerd verkeer geweerd aan het begin en het einde van de schooldag.

“Met alle actoren samen moeten we een zero tolerance beleid voeren tegen gevaarlijke verkeerssituaties waar schoolkinderen het slachtoffer van zijn”, besluiten Vandenbroucke en Gennez.

Over sp.a

sp.a
Grasmarkt 105/37
1000 Brussel