sp.a wil btw op elektriciteit naar 6 procent en sociaal tarief uitbreiden

1 op 3 alleenstaanden strijdt tegen energie-armoede


 

Eén op drie alleenstaanden kan de energiefactuur niet langer betalen, blijkt uit een studie van de Koning Boudewijnstichting. Ze vreest ook dat het probleem van energie-armoede in ons land nog groter zal worden aangezien het aantal alleenstaanden en eenoudergezinnen de volgende jaren verder zal toenemen. “De oorzaak voor die energiearmoede is simpel: de federale en Vlaamse regering nemen de ene beslissing na de andere die de energiefactuur van de mensen doet stijgen”, zegt John Crombez. “Stroom wordt voor hoe langer hoe meer mensen een onbetaalbaar luxegoed.” Volgens Crombez moet zo snel mogelijk ingegrepen worden door de btw op elektriciteit opnieuw te verlagen naar 6%, de sociale tarieven laag te houden én meer gezinnen van de sociale tarieven te laten genieten.

Energie is een basisbehoefte. Daarom vindt sp.a dat het btw-tarief op elektriciteit opnieuw omlaag moet naar 6 procent, zoals onder de vorige regering het geval was. Dat zou de factuur van een Vlaams gezin met gemiddeld verbruik met 120 euro verlagen per jaar.

Sp.a dringt ook aan op een blokkering van de prijsverhogingen van de sociale tarieven. Vorige maand raakte bekend dat het sociaal energietarief voor gezinnen en alleenstaanden die krap bij kas zitten zou worden opgetrokken. Door die aanpassing zou de gas- en elektriciteitsfactuur voor die mensen met respectievelijk 28 en 22 procent stijgen. “De regering beloofde een bevriezing van het sociaal tarief voor de komende zes maanden maar meer garanties krijgen de mensen niet. Ondertussen beloont ze Electrabel met een cadeau van niet minder dan een miljard euro. Dat is toch niet meer normaal.” Voor sp.a moet de dreigende prijsstijging van meer dan 20% definitief afgevoerd worden.

sp.a dringt niet alleen aan op een blokkering van het mechanisme dat het sociaal tarief duurder maakt, de partij wil ook een uitbreiding van het sociaal tarief voor gas- en elektriciteit naar alle gezinnen met een inkomen dat recht geeft op de verhoogde tegemoetkoming in de ziekteverzekering en naar gezinnen in schuldbemiddeling of budgetbegeleiding. Door die uitbreiding zouden dubbel zoveel gezinnen en alleenstaanden in vergelijking met vandaag, alles samen 1 op 4 van alle huishoudens, van de sociale tarieven kunnen genieten. “Voor de gezinnen die het écht moeilijk hebben, verlichten we zo de energiefactuur met ongeveer 1000 euro per jaar”, besluit John Crombez

 

Contacteer ons
Over sp.a

sp.a
Grasmarkt 105/37
1000 Brussel