De premier moet minister Vanovertveldt vervangen op Europese top over Tobintaks

Dirk Van der Maelen (sp.a) is niet te spreken over de uitlatingen van minister Van Overtveldt over de speculatietaks vorige week. “Of het nu over speculatietaksen in België of Europa gaat, Van Overtveldt gaat steevast op de rem staan.  We hebben de minister nog niet kunnen betrappen op het invoeren van maatregelen voor een eerlijkere fiscaliteit.’ Dirk Van der Maelen duldt dat niet langer en wil dat de premier ingrijpt en het zitje van Van Overtveldt deze week inneemt op de Econfin-vergadering waar de Tobintaks op de agenda staat.

Doodgraver van speculatietaksen

Volgens Dirk Van der Maelen werkt minister Van Overtveldt op alle fronten de belastingen op speculatie tegen. “We nemen in België een maatregel om speculatie te bemoeilijken, en de belastingen eerlijker te verdelen en wat doet de minister? Hij klaagt over een gebrek aan inkomsten. Dat die taks erop gericht is om speculatie tegen te gaan, is duidelijk niet zijn eerste zorg.  Dat de gesprekken rond de Tobintaks, een Europese speculatietaks, momenteel stroef lopen, heeft alles met deze minister te maken. Van Overtveldt zetelt in de groep van tien landen die de Tobintaks (FTT) willen invoeren, maar hij zit duidelijk op een stoel vlakbij de uitgang. Net als in het federaal parlement legt hij ook in Europa het ene tegenargument na het andere op tafel om de Tobintaks te ondergraven.”

Zo kwam de minister van Financiën recent aanzetten met de vraag om niet-financiële instellingen uit te sluiten van de Tobintaks, ook al is meer dan 50% van hun netto-omzet afkomstig uit financiële transacties. Voor de groep van tien was het zoveelste manoeuvre van Van Overtveldt om op te rem te staan er duidelijk te veel aan. De Oostenrijkse minister van Financiën, Hans Jörg Schelling, liet in Agence Europe optekenen ‘dat we nu nog met tien EU-lidstaten zijn die meewerken aan een Tobintaks, maar binnenkort misschien maar met zeven, omdat onder meer België dreigt af te vallen’.

De premier moet ingrijpen

“Onvoorstelbaar”, vindt Dirk Van der Maelen.  “In het regeerakkoord staat nochtans dat ons land ‘constructief zal meewerken aan de onderhandelingen rond de Tobintaks’. Niet dus. Donderdag is het D-day voor de Tobintaks. Hoog tijd voor deze regering om minister Van Overtveldt op zijn plichten te wijzen”, vindt Dirk Van der Maelen. “Ik dring er op aan dat premier Michel het zitje van Van Overtveldt op de beslissende Ecofin-vergadering van 16 juni overneemt.”

Dirk Van der Maelen stelt zich ook vragen bij het gebrek aan van de federale regering. “MR, CD&V en Open VLD waren in vorige regeringen overtuigde voorstanders van de Tobintaks. Vandaag laten ze Van Overtveldt zonder enig verweer zijn sabotagewerk voortzetten.”

Het lijkt wel alsof sommige ministers vergeten zijn dat de huidige besparingsgolf het gevolg is van de bankencrisis. Via de Belgische speculatietaks en de Europese Tobintaks moeten de banken en speculanten mee betalen voor de door de bankencrisis aangerichte maatschappelijke schade. “Dat is overduidelijk niet naar de zin van deze minister”, besluit Dirk Van der Maelen. “Het zijn telkens weer dezelfde mensen die moeten betalen. En laat het duidelijk zijn: dat zijn niet de banken en de speculanten.”

 

 

 

Over sp.a

sp.a
Grasmarkt 105/37
1000 Brussel