sp.a wil een Hoge Commissaris voor de Mensenrechten in de EU

 

Het Spaans-Catalaanse conflict versterkt sp.a in haar overtuiging dat respect voor de rechtsstaat en mensenrechten een fundament moet zijn van de Europese Unie.  Essentiële grondrechten zoals zoals vrijheid van politieke mening, het recht op een fair proces en bescherming van vreedzame burgers tegen staatsgeweld waren lange tijd evidenties, maar worden vandaag opnieuw in vraag gesteld. De voorbije weken heeft het Spaans-Catalaanse conflict de nieuwe opdracht van de Europese Unie naar boven gebracht: het superviseren en controleren van de mensenrechten en de rechtsstaat. Fractieleider Joris Vandenbroucke en Kamerlid Monica De Coninck pleiten vandaag in beide parlementen voor een Hoge Commissaris voor de Mensenrechten binnen de Europese Unie. Een slagkrachtige waakhond mét tanden die kan ingrijpen wanneer de rechtsstaat in gevaar is.

 

“De huidige crisis rond Catalonië, maar ook de manier waarop Polen en Hongarije de democratische rechtsstaat ondermijnen,  roepen om een Europese reactie. Ook voor Spanje kwam die er niet”, zeggen Vandenbroucke en De Coninck. “Lidstaten die de regels van de rechtsstaat vandaag systematisch schenden, komen daar te makkelijk mee weg omdat een krachtige stem en instrument ontbreekt om dit aan te pakken.”

 

“Het is tijd voor de Europese Unie om op dit punt volwassen te worden. Waar de rechtsstaat in gevaar komt, moet ze kunnen ingrijpen, daadkrachtig. Net zoals ze dat doet bij inbreuken op de Interne Markt”, zeggen Vandenbroucke en De Coninck. “Een EU-Commissaris voor de Mensenrechten moet de exclusieve bevoegdheid hebben om de mensenrechten en de rechtsstaat in Europa te superviseren en te controleren, slagkrachtig en mét tanden. De Hoge Commissaris moet daarvoor een veel sterker instrumentarium dan vandaag tot zijn beschikking hebben. Respect voor de rechtsstaat en mensenrechten is geen optie binnen de EU, maar is er een fundament van.”

 

Contacteer ons
Over sp.a

sp.a
Grasmarkt 105/37
1000 Brussel