sp.a wil eenzaamheid bij senioren in alle gemeenten aanpakken

Naar het voorbeeld van onder meer Gent, Sint-Niklaas en Oostende wil sp.a in alle Vlaamse steden en gemeenten een beleid dat de eenzaamheid bij senioren tegengaat. Dat kan onder meer door ervoor te zorgen dat alle senioren regelmatig bezoek krijgen, ontmoetingsruimte in buurtcentra te voorzien en verenigingen als S-plus en Okra beter te ondersteunen.

De commissie vergrijzing berekende dat er de komende 4 jaar een klein half miljoen senioren bijkomen. Nieuw is dat deze groter wordende groep ouderen tot een generatie behoren waarin de gezinnen veel kleiner zijn dan die van hun ouders of grootouders. Die kleinere familiekring, gecombineerd met een krimpend sociaal weefsel, zorgt ervoor dat er een explosieve toename is van eenzaamheid bij senioren.

Eenzaamheid maakt ziek. De lichamelijke en psychische impact van eenzaamheid is niet min: depressies, cognitieve  achteruitgang, hogere bloeddruk en hartziekten worden allemaal gerelateerd aan eenzaamheid. Wanneer bijna de helft van de 75-plussers zich matig tot ernstig eenzaam voelt en bijna 10% aangeeft gedurende een week ongewild geen enkel sociaal contact te hebben, ook niet telefonisch, vraagt dit om dringende beleidsmaatregelen. Er moet ingezet worden op de versterking van sociale weefsel, ruimte gemaakt voor ontmoetingen en een betere ondersteuning komen voor vrijwilligers en socio-culturele verenigingen die zich bezig houden met senioren.

Radicaal inzetten op de bestrijding van eenzaamheid vraagt dwingende maatregelen in alle Vlaamse gemeenten. Dat kan door alle bestaande initiatieven, buurtacties en vrijwilligerswerk in kaart te brengen. Vanuit de stad of gemeente moet dan personeel worden ingezet om de hiaten in kaart te brengen en deze op te vullen.

Concreet stelt sp.a drie actiepunten voor om de eenzaamheid bij senioren in allen Vlaamse gemeenten aan te pakken:


1. De gemeente zorgt ervoor dat elke 85-plusser minstens drie keer bezoek krijgt, hetzij van medewerkers van de gemeenten, hetzij van vrijwilligers. De senioren zelf kunnen ook meedraaien als vrijwilligers en zo uit hun sociaal isolement raken.

2. De gemeente voorziet ruimte en middelen om buurtcentra uit te bouwen tot draaischijven van sociale interactie tussen senioren, ook door een voldoende aantrekkelijk aanbod van activiteiten te voorzien.

3. Socio-culturele verenigingen zoals S-plus en Okra doen al heel veel voor vele senioren. Door deze verenigingen een betere ondersteuning te bieden, kunnen ze hun actieve en sociale rol en functie nog verder kunnen uitbouwen en nog meer mensen bereiken en betrekken.

"Als we niets doen, zou eenzaamheid wel eens de plaag van de 21ste eeuw kunnen worden", zegt Christel Geerts, schepen in Sint-Niklaas. "Hier in Sint-Niklaas hebben we bewezen dat een actieve aanpak kan werken. Ook elders in Vlaanderen kan dat"

meer Info?

Christel Geerts 

0498/580941

Contacteer ons
Christel Geerts
Christel Geerts
Over sp.a

sp.a
Grasmarkt 105/37
1000 Brussel