sp.a wil geen uitstel op Europees verbod bijengif

Regering wil pesticiden minstens drie jaar langer gebruiken dan Europa toelaat.

 

De jongste jaren is het bijen- en hommelbestand wereldwijd met een derde afgenomen. Eén van de voornaamste oorzaken van die achteruitgang is het gebruik van bijengif in de landbouw. Eind april stemde de Europese Unie een totaalverbod op bijengif. Enkel Roemenië, Bulgarije en ons land stemden tegen of onthielden zich. Merkwaardig. En meer nog. Deze week bleek dat onze minister van Landbouw het bijengif drie jaar langer in omloop wil houden en daar een afwijking voor heeft gevraagd.  Kamerlid voor sp.a Annick Lambrecht vindt dat onbegrijpelijk. “Dat ons land zich onthield in een totaalverbod voor bijengif kan ik niet begrijpen. Maar dat het daarenboven ook een afwijking vraagt om het bijengif toch nog te kunnen gebruiken in de suikerbietenteelt, gaat in tegen alle wetenschappelijke bewijzen dat bijengif een catastrofale weerslag heeft op ons bijenbestand.”

 

Het bijen- en hommelbestand is de voorbije jaren met een derde afgenomen. Een verdere achteruitgang zal catastrofale gevolgen hebben voor de biodiversiteit én de voedselproductie want bijen en hommels zijn levensnoodzakelijk voor de bestuiving van heel wat gewassen. Als de bijen verdwijnen, heeft dat ook enorme gevolgen voor de mens. Een van de voornaamste oorzaken van de achteruitgang is het gebruik van bijendodende pesticiden, de zogenaamde neonicotinoïden.  Het bijengif tast het zenuwstelsel van een organisme aan.

 

Er is echter meer: neonicotinoïden worden rechtstreeks op zaden van oa. suikerbiet aangebracht. De stof is oplosbaar in water en komt bij regenval in de grond terecht en uiteindelijk ook in onze waterlopen met grote gevolgen voor waterdieren, zoogdieren en vogels.  Een perceel dat 3 jaar geleden bezet werd met bieten en behandeld met het gif kan 2-3 jaar later ook nog zorgen voor massale sterfte van bestuivende insecten.

 

Eind april werd het totaalverbod op neonicotinoïden eindelijk goedgekeurd door de Europese Unie. Merkwaardig genoeg onthield ons land zich in de stemming, terwijl juist ook bij ons de achteruitgang van bestuivende insecten stilaan dramatisch is. Na het totaalverbod stak minister van Landbouw Ducarme nog een stap verder en vroeg aan de Europese Unie een afwijking voor het gebruik van bijengif in de suikerbietenteelt.

 

Kamerlid Annick Lambrecht (sp.a) vond zowel de onthouding van onze regering als de vraag voor een afwijking onbegrijpelijk en ondervroeg de minister er deze week over. Annick Lambrecht: “De afwijking die ons land vraagt via minister Ducarme gaat in tegen alle wetenschappelijke bewijzen dat die producten een catastrofale weerslag hebben op onder meer het bijenbestand. Dat is niet meer of niet minder dan kaakslag voor het natuurbeleid en de wetenschappelijke studies die aantonen welke rampen die producten kunnen veroorzaken”.

 

Elk uitstelgedrag is onverantwoord. We moeten doen wat we eerder met DDT en CFK’s deden: totaal verbieden. Een andere optie is er niet.”

 

Contacteer ons
Over sp.a

sp.a
Grasmarkt 105/37
1000 Brussel