“Staatssecretaris moet fraudeurs aanpakken, niet de mensen die fraude opsporen”

 

De federale regering en de staatssecretaris voor Fraudebestrijding Philippe De Backer willen de sociale inspectiedienst ontmantelen en het personeel naar andere overheidsdiensten laten afvloeien. John Crombez, voorzitter van sp.a en voormalig staatssecretaris voor Fraudebestrijding is verontrust. Ook de betrokken inspecteurs en magistraten trekken aan de alarmbel. “Ik vraag me écht af wat de bedoeling is. Tenzij deze regering de strijd tegen sociale dumping van de kaart wil vegen”, zegt Crombez.

 

“De Sociale Inspectie is één van de meest performante en gespecialiseerde inspectiediensten tegen de sociale fraude, onder andere wat betreft de bijdragefraude en schijnzelfstandigheid. Deze ontmantelen, houdt in dat de jarenlange expertise én het zorgvuldig internationaal opgebouwde netwerk om ‎sociale dumping te bestrijden, uitgekleed wordt”, zegt John Crombez. “Werknemers en kmo’s, vooral uit de transport-, schoonmaak-, en bouwsector, die wél eerlijk zijn, hun werknemers en sociale bijdragen wél correct betalen, zijn het beu dat anderen het spel niet eerlijk spelen en mensen uitbuiten. Dat is niet alleen mensonterend, maar het maakt ook onze kmo’s en onze economie kapot.”

Met de versplintering van de sociale inspectie bestaat ook het risico dat ook haar onafhankelijkheid verloren gaat. Crombez: “De sociale inspectie behandelt vandaag tips en informatie over fraudenetwerken in volle onafhankelijkheid en binnen haar gespecialiseerde cellen. Het idee dat een groot deel van die mensen nu verspreid wordt over verschillende inspectiediensten van de zogenaamde sociale parastatalen (RSZ, RSVZ, Riziv), maakt dat ze zullen moeten werken onder aansturing van werkgevers en werknemers. Maar vooral zal  heel veel tijd verloren gaan met het opnieuw opbouwen van structuren en het aansturen van de diensten. Doordat dat niet hun kerntaak is, zijn de inspectiediensten van de sociale parastatalen immers minder gestructureerd en gespecialiseerd in de aanpak van (internationale) fraudeconstructies. Tijd die we niet kunnen verliezen op een moment dat de economie kreunt onder de deloyale concurrentie. Alleen dat al is een reden om grote vraagtekens te zetten bij de beslissing van de regering."

 

“Ik vraag me écht af wat de bedoeling is. Een staatssecretaris die bevoegd is voor fraude moet fraude bestrijden, niet de mensen die fraude opsporen. Want zo lopen we miljarden mis voor de schatkist. En wie moet dat gat dan opvullen, denkt u. Juist, ja. Opnieuw de alleenstaanden, de gezinnen en de eerlijke kmo’s in dit land.”

Contacteer ons
Over sp.a

sp.a
Grasmarkt 105/37
1000 Brussel