Stemrecht op 16 komt er niet (behalve in Zottegem)

Het stemrecht voor 16- en 17-jarigen bij de volgende lokale verkiezingen komt er niet. “In tegenstelling tot hun jongerenorganisaties en alle eerdere communicatie in radio- en televisiestudio’s en in de kranten, trekken CD&V en Open VLD hun staart in”, laat Vlaams Volksvertegenwoordiger voor sp.a en Zottegems schepen Kurt De Loor weten. “Heel erg spijtig, maar niettegenstaande het ‘njet’ op Vlaams niveau willen we in Zottegem de 16- en 17-jarigen wel het recht geven om te stemmen. Ik wil nu rond tafel zitten met de Vlaamse Jeugdraad en de KU Leuven om van Zottegem een proeftuin te maken voor stemrecht op 16. Wij willen de Zottegemse jongeren wel de kans geven om hun stem uit te brengen.”

Niettegenstaande het ‘njet’ op Vlaams niveau wil Kurt De Loor doorgaan met stemrecht op 16. “Uit het debat en de hoorzittingen in het Vlaams Parlement blijkt duidelijk dat jongeren hier vragende partij voor zijn. Oa. de Vlaamse Jeugdraad, de meerderheid van de politieke jongerenorganisaties en de Kinderrechtencommissaris schaarden zich achter dit voorstel. Het is niet omdat Open VLD, CD&V en N-VA deze historische kans nu laten schieten dat wij ons hierbij zullen neerleggen.”

Kurt De Loor: “Ik wil nu met de Vlaamse Jeugdraad rond de tafel zitten en bekijken hoe we van Zottegem een proeftuin kunnen maken waar 16- en 17-jarigen hun stem wel kunnen uitbrengen. Ook KU Leuven toont interesse om mee het Zottegemse project te ondersteunen. Als het ons menens is om jongeren ten volle te laten participeren dan moeten we durven op de gaspedaal staan en dit initiatief te nemen. En dat zullen we in Zottegem doen. Ik geloof rotsvast dat als we jongeren een stem geven in het politiek debat dat het engagement en het enthousiasme van die jongeren in de wereld rondom hen en in politiek enkel zal aanwakkeren. Dit is echt een unieke kans om jongeren en hun visie te laten meetellen. Ik hoop dat nog lokale besturen ons voorbeeld volgen.”

Over sp.a

sp.a
Grasmarkt 105/37
1000 Brussel