Steunt België de Europese Commissie om de rechtsstaat in Polen te redden?

De Europese Commissie besliste vandaag om artikel 7 van het Europees Verdrag van Lissabon te activeren tegen de Poolse regering. Ongezien, maar de neo-nationalisten van PiS zijn al twee jaar in sneltempo de rechtsstaat aan het ondergraven dat er geen andere optie rest. “We zijn blij dat de Europese Commissie eindelijk dit alarmpistool afvuurt”, reageren sp.a-parlementsleden Tine Soens en Dirk Van der Maelen. “De rechtsstaat is immers de identiteit en ruggengraat van de EU. Wij willen nu van de Belgische regering weten of ze de Commissie zal steunen. Bovendien moeten eventuele sancties verder gaan dan het ontnemen van stemrecht”, vindt sp.a. “Middelen uit de structuurfondsen moeten verminderd of geschrapt kunnen worden bij hardleerse lidstaten.”

 

Artikel 7 kan leiden tot de zwaarst mogelijke straf in de Europese Unie: het ontnemen van het stemrecht. En dat is nooit eerder gebeurd. Het geduld van de Europese Commissie is echter op; ze stelde al anderhalf jaar geleden vast dat de hervormingen van het gerechtelijk apparaat de rechtsstaat ‘systemisch bedreigt’. De Poolse regering blijft echter de ramkoers aanhouden.

 

De Commissie kan voor het starten van de strafprocedure  rekenen op de steun van het Europees parlement. De bal komt nu  in het kamp van de lidstaten te liggen. “Wij willen nu van de Belgische regering weten of ze de Commissie zal steunen. Vrijdag kreeg de Commissie al de steun van de Duitse bondskanselier Merkel en de Franse president Macron”, zegt Van der Maelen. Wat zal het worden, Charles Michel?”.  

 

“Onze eerdere oproepen daartoe werden weggestemd door de meerderheid. N-VA maakt in het Europees parlement deel uit van dezelfde fractie waarin ook de Poolse PiS zetelt en steunde tot voor kort systematisch de Poolse neo-nationalisten. Dat heeft er ongetwijfeld mee te maken”, stelt Tine Soens. “Open VLD en CD&V volgen gedwee de ordewoorden van N-VA als het over Polen gaat. Wij kunnen het ons als stichtend lid van de Unie niet permitteren om het voorbeeld van Viktor Orban te volgen en de afbraak van de rechtsstaat in Polen te tolereren. Wij eisen daarom een duidelijk standpunt.” Van der Maelen en Soens dienen daarom een nieuwe resolutie in in zowel het federale als het Vlaamse parlement.

 

“Sancties moeten ook verder gaan dan het ontnemen van stemrecht”, vinden Van der Maelen en Soens. “Middelen uit de structuurfondsen moeten verminderd of geschrapt kunnen worden bij hardleerse lidstaten. Structuurfondsen noch de interne markt kunnen immers functioneren bij een gebrekkige rechtsstaat.” Tenslotte vindt sp.a dat het dringend tijd is voor een 'waakhond van de Europese democratie' en een onafhankelijke Hoge Commissaris voor de Mensenrechten, die er nauwlettend op toeziet dat elke lidstaat (en de EU-instellingen zelf) de beginselen van de rechtsstaat naleeft en vrijwaart.

Contacteer ons
Over sp.a

sp.a
Grasmarkt 105/37
1000 Brussel