Steve Vandenberghe schaart meerderheid achter plan tegen vervuiling Noordzee

Op initiatief van sp.a-volksvertegenwoordiger en kustburgemeester Steve Vandenberghe heeft de commissie Leefmilieu van het Vlaams parlement een plan tegen plasticvervuiling in de Noordzee goedgekeurd. “Het gebeurt heel zelden dat de meerderheidspartijen een initiatief van de oppositie steunen”, zegt Vandenberghe. “Maar de vervuiling van onze oceanen stelt ons voor zo’n gigantische uitdagingen dat iedereen gelukkig aan hetzelfde zeel trekt, los van politieke spelletjes. Ik ben heel blij dat het parlement nu een krachtig signaal geeft aan de regering om ernstig werk te maken van de strijd tegen plastic in zee, over de grenzen van meerderheid en oppositie heen.”

De vervuiling van onze oceanen en stranden is na de klimaatverandering één van de grootste milieuproblemen van onze tijd. Bij opruimacties aan de kust wordt tot 50 kilogram plasticafval per kilometer strand opgehaald. Kleine deeltjes plastic, die vanzelfsprekend ook in de zee aanwezig zijn, komen via de vis die we eten ook in de menselijke voedselketen terecht. Dat is niet alleen slecht voor het milieu, het is ook nog eens erg ongezond voor ons en onze kinderen. Naast plastic zijn ook  sigarettenpeuken en achtergelaten tissues belangrijke vormen van zwerfvuil. “Ook dat is heel slecht voor onze leefomgeving, maar het is vooral niet prettig om met je kinderen tussen andermans vuil op het strand te moeten spelen”, zegt Steve Vandenberghe.

“Samen kunnen we onze zeeën en onze standen properder en gezonder maken”, zegt Steve Vandenberghe. Als burgemeester van Bredene zette hij al diverse succesvolle acties op touw om de vervuiling in zee en op het strand terug te dringen. Nu heeft hij ook de democratische partijen in het Vlaams parlement overtuigd om, over grenzen van meerderheid en oppositie heen, een voorstel van resolutie goed te keuren waarmee de Vlaamse regering aan de slag moet om het zwerfvuil in zee aan te pakken. “Het wordt hoog tijd dat wij, politici, onze verantwoordelijkheid opnemen om dat probleem aan te pakken en onze kinderen een  mooiere en gezondere kust na te laten.”

Concreet draagt het Vlaams parlement de Vlaamse regering op om:

  • een actieplan uit te werken om de plasticvervuiling tegen te gaan, met concrete doelstellingen op korte, middellange en lange termijn

  • een algemeen sensibiliserend beleid te voeren rond de impact van microplastics en plastics op het leefmilieu

  • te onderzoeken hoe microplastics in rioolwaterzuiveringsinstallaties uit het water kunnen worden  gefilterd

  • samen met de scheepvaartsector initiatieven te nemen om vervuiling door scheepsafval terug te dringen

  • in te zetten op partnerschappen met alle betrokkenen om de problematiek van zwerfvuil aan te pakken

  • acties met betrekking tot het opruimen van strandafval te ondersteunen

  • in te zetten op kennisverwerving inzake de risico’s van microplastics op het leefmilieu en de gezondheid van mens en dier

  • in te zetten op milieu-educatie in het onderwijs, met aandacht voor de problematiek van afval en plastics op de stranden, in de waterlopen en in de Noordzee

Vandenberghe: “Ik ben heel tevreden dat we samen met de collega’s van meerderheid en oppositie deze belangrijke stap kunnen zetten naar een betere natuur- en milieubescherming in Vlaanderen. De komende maanden zullen we er vanuit het parlement op toezien dat de Vlaamse regering de resolutie uitvoert. Daarnaast zal ik me zowel in Brussel als aan de kust voor de volle honderd procent blijven inzetten om de vervuiling van onze zee en onze stranden daadkrachtig aan te pakken.”

Contacteer ons
Over sp.a

sp.a
Grasmarkt 105/37
1000 Brussel