"Geplande aanpassingen decreet sociaal-cultureel volwassenenwerk zijn problematisch"

"Geplande aanpassingen decreet sociaal-cultureel volwassenenwerk zijn problematisch"

Organisaties, die terugplooien op een etnisch-culturele afkomst worden voortaan uitgesloten. “Wie moeten we hier precies onder verstaan? De CCV, Christelijke Vormingswerk?”, vraagt volksvertegenwoordiger voor sp.a Katia Segers zich af. “Ik zie dit vooral als een uiting van wantrouwen ten opzichte van sommige bevolkingsgroepen, in plaats van de verbindende kracht die deze Vlaamse Regering pretendeert voorop te stellen." 

 

De geplande aanpassingen aan het decreet inzake het sociaal-cultureel volwassenenwerk zijn op drie vlakken problematisch, zo stelt sp.a.

 

De Vlaamse regering trekt ten tweede het laken naar zich toe om te beslissen wie voortaan subsidies zal ontvangen en kan daarbij het advies van de beoordelingscommissies perfect naast zich neer leggen.  

 

"Dat de meerderheid deze decreetswijziging holder de bolder door het Vlaams Parlement probeert te jagen, laat vermoeden dat ze er zelf niet gerust in is of dit voorstel de (grond)wettelijke toets kan doorstaan en niet in strijd is met het Cultuurpact", stelt Katia Segers. Voor sp.a is het ten derde cruciaal dat de Raad van State hieromtrent een advies levert en dat er alsnog grondig overlegd wordt met de sector zelf. 

 

“Voor ons is het duidelijk: er is geen sprake dat dit voorstel van decreet, zonder enig overleg met de sector zelf, op een sneaky manier door het parlement gejaagd kan worden. Er zijn wel regels binnen onze democratie.” 

 

Sp.a roept de meerderheid, die het eigen decreet bovendien duidelijk anders interpreteert, zo blijkt uit hun communicatie, op om alsnog het debat ten gronde te voeren in het parlement, inclusief hoorzitting met de sector die oorspronkelijk voorzien was voor 5 december.

Over sp.a

sp.a
Grasmarkt 105/37
1000 Brussel