Tegenstrijdige voorstellen regeringspartners illustreren slaafse uitvoering van Electrabel-agenda

Twee dagen, twee energievoorstellen. N-VA wil een subsidiestroom voor gascentrales. CD&V zegt vandaag dat ze de kerncentrales nog langer wil open houden. Dat gascentrales te weinig produceren als gevolg van het grote aandeel nucleaire energie op het net en beide voorstellen dus volkomen tegenstrijdig zijn, lijkt beide partijen niet te deren.  ‘Eén zaak hebben de twee voorstellen zonder twijfel wel gemeen: ze staan hoog bovenaan het prioriteitenlijstje van de lobby-heren en dames van Engie-Electrabel’, zegt Johan Vande Lanotte.

Een visie, graag!

Waar blijft het beloofde energiepact? Een doordachte energievisie op lange termijn ging er volgens het regeerakkoord al maanden liggen. Er staat nog geen letter op papier. ‘Dat toont aan dat deze regering geen flauw benul heeft waar ze met onze energiemarkt naartoe wil’, zegt Johan Vande Lanotte.  ‘Uit pure armoede volgt ze dus maar de agenda van de belangrijkste marktspeler. Die weet tenminste wel waar naartoe: een status quo op de Belgische markt brengt Franse rekeningen het meest op. En dus wordt de levensduur van kerncentrales nodeloos verlengd, overwinsten niet langer afgeroomd en subsidies rijkelijk voorzien.’

Meer hernieuwbare energie betekent meer zekerheid

Onze nucleaire centrales bewijzen om de haverklap dat hun productie niet gegarandeerd is. Van alle West-Europese landen is Duitsland het land met de minste stroomonderbreking en het meest hernieuwbare energie. Frankrijk, met al zijn nucleaire productie bengelt achteraan in dit lijstje.  ‘Deze regering zou de toekomst van nieuwe technologieën moeten omarmen en een beleid rond energiebesparing moeten uitstippelen. In plaats daarvan cultiveert ze telkens weer de angst van de dovende lamp’, zegt Johan Vande Lanotte.  ‘Ook al zegt studie na studie dat niet alle kerncentrales noodzakelijk zijn en dat er in 2020 geen enkel tekort dreigt, het weerhoudt regeringspartijen er niet van om keer op keer het tegenoverstelde te beweren.’

Deze regering doodt de markt

Door gascentrales te subsidiëren en tegelijkertijd kerncentrales langer open te houden blijft alles voor jaren bij het oude. Nucleair blokkeert de investeringsbereidheid in alternatieven. Niet enkel in hernieuwbare capaciteit, maar evengoed in gascentrales. Hoogspanningsnetbeheerder Elia toonde in zijn meest recente studie over de bevoorradingszekerheid nogmaals aan dat het aantal draaiuren van gascentrales substantieel stijgt indien nucleair het net verlaat. Hier niet prioritair op inzetten betekent een onnodige stijging van de factuur van gezinnen, alleenstaanden en bedrijven.

Johan Vande Lanotte: ‘Onze conclusie is dus duidelijk: sluit Doel 1 en 2 en dan zullen de gascentrales ook zonder subsidies kunnen draaien. Versnel de uitbouw van de hernieuwbare energie en dan kunnen we de resterende kerncentrales op het voorziene tijdstip sluiten.  Bovendien krijgen we zo meer spelers op de markt en bouwen we een monopolie af. Daar wordt de consument altijd beter van.’

Contacteer ons
Johan Vande Lanotte
Johan Vande Lanotte
Over sp.a

sp.a
Grasmarkt 105/37
1000 Brussel