Temmerman forceert hoorzittingen over controle op nucleaire installaties

 

Vanmiddag is in de commissie Binnenlandse Zaken een wetsontwerp ingeleid met betrekking tot de controle op radioactieve straling in nucleaire installaties.   Kamerlid Karin Temmerman forceerde hoorzittingen en wil volgende week Greenpeace, het FANC en de Hoge Gezondheidsraad over de kwestie ondervragen. 

 

De regering wil de controle en de inspectie op de veiligheid van de nucleaire installaties in ons land grondig hervormen. Greenpeace en de Hoge Gezondheidsraad uitten al kritiek op het voorliggende voorstel. sp.a onderschrijft die kritiek en vroeg daarom hoorzittingen in de subcommissie Nucleaire Veiligheid.  “De organisatie van de controle op onze nucleaire installaties is te belangrijk om op een drafje door het parlement te jagen”, zegt sp.a-Kamerlid Karin Temmerman die verder vindt dat de transparantie en de onafhankelijkheid van die controles gegarandeerd moet blijven. In het ontwerp dat aan het parlement wordt voorgelegd is dat niet het geval, vindt ze. Zo kan een voormalige CEO van Electrabel zomaar zitting gaan nemen in het agentschap Bel V (gelieerd aan het FANC) dat moet instaan voor… controles op nucleaire sites van vooral Electrabel. “Begrijpe wie begrijpen kan.”

 

Het wetsontwerp biedt geen oplossing voor de juridische schemerzone waarin Bel V zich vandaag bevindt. Bel V, opgericht in 2008 als filiaal van het FANC, voert onder andere controles uit in de Belgische kerncentrales en de nucleaire installaties van grote universitaire ziekenhuizen. “Bij gebrek aan de nodige uitvoeringsbesluiten op de FANC-wet zoals deze vandaag bestaat, is de actuele werking van Bel V en andere kleinere private erkende instellingen eigenlijk totaal onwettig”, zegt Karin Temmerman.

 

“Ook inzake transparantie, de scheiding tussen de verantwoordelijkheden van de vergunningshouders en de veiligheidsautoriteiten, en de ruime interpretatie van het begrip ‘fysische controle’, voldoet het wetsontwerp niet. Nucleaire veiligheid is gezien de lamentabele track-record van onze verouderde kerncentrales, niet iets waar luchtig mee omgegaan mag worden”.

 

sp.a vraagt daarom dat er hoorzittingen worden georganiseerd in de subcommissie Nucleaire Veiligheid alvorens de bespreking ten gronde aan te vatten in de commissie Binnenlandse Zaken.  

Over sp.a

sp.a
Grasmarkt 105/37
1000 Brussel