Toeval dat kerncentrales uitvallen op moment dat stroomprijs piekt?

sp.a vraagt onderzoek naar paniekzaaierij Engie Electrabel

 

 

Electriciteit werd het voorbije jaar opnieuw duurder in het bijzonder door de tijdelijke onbeschikbaarheid van onze kerncentrales, zo kopten diverse kranten deze week. Minister Marghem had al een onderzoek besteld bij de CREG om de impact te kennen van het stilliggen van de kerncentrales op de energiefactuur van de gezinnen. Marghem besliste eveneens een advocatenbureau onder de arm te nemen om na te gaan hoe de overheid hogere elektriciteitskosten als gevolg van het stilliggen van kerncentrales zou kunnen terugvorderen ten voordele van de gezinnen. Tot vandaag is er geen enkel concreet resultaat uit de bus gekomen. “Dat kan zo niet langer. Meer en meer bronnen spreken over een rechtstreekse impact op de energiefactuur van de mensen. Het wordt tijd dat er klare wijn wordt geschonken’, zegt John Crombez.

 

Al vier jaar op rij stellen we een opeenstapeling van technische problemen vast bij de kerncentrales van Engie Electrabel. Die problemen doen zich vooral voor in het najaar en tijdens de winter op het moment dat de nood het hoogst is.  Het doet vermoeden dat Engie Electrabel strategisch kiest om onderhoudswerken in te plannen op een moment dat ook de stroomprijzen pieken. Dit najaar gaan we dat fenomeen opnieuw kunnen vaststellen, dat heeft Engie Electrabel al met zoveel woorden kenbaar gemaakt. Ze hebben aangekondigd dat de oudste centrales opnieuw het grootste deel van de winter stil zullen liggen.

 

Voor sp.a kan die onduidelijkheid zo niet langer. ‘We willen weten wat de impact van het stilleggen van de kerncentrales op de elektriciteitsfactuur is. Het is niet normaal dat Engie vrij spel krijgt en via het Agentschap Nucleaire Controle (FANC) aanvraagt om onderhoudswerken uit te stellen en strategisch te plannen.” sp.a vraagt een onderzoek door een panel academici op basis van input van de CREG om na te gaan of Engie Electrabel niet aan marktmanipulatie doet.

 

sp.a wil ook de nucleaire taks herstellen. Zo kreeg Engie Electrabel deze legislatuur een fiscaal cadeau van niet minder dan een miljard euro en ontloopt de Belgische overheid zo waar ze recht op heeft. “Ondertussen blijven de facturen van de gezinnen stijgen, elke week weer. De wet op de nucleaire taks moet teruggedraaid worden en die middelen moeten opnieuw gaan naar het verlagen van de factuur voor de gezinnen”, zegt Crombez.

Contacteer ons
Over sp.a

sp.a
Grasmarkt 105/37
1000 Brussel