'Tommelein kiest voor fusie light in plaats van voor grote schoonmaak'

Sp.a-fractieleider Joris Vandenbroucke reageert met gemengde gevoelens op de plannen van minister van Energie Bart Tommelein over de fusie van Eandis en Infrax. “Wat de minister voorstelt is een stap in de goede richting”, zegt Vandenbroucke. “Maar als je de elf intercommunales onder Eandis en Infrax gewoon laat bestaan, ontwar je het bestaande kluwen van structuren en mandaten niet. Het blijft hoe dan ook een fusie light.” Vandenbroucke herhaalt zijn voorstel om tot één energiedistributiebedrijf te komen voor heel  Vlaanderen, waarin alle intercommunales opgaan en het aantal postjes fors wordt ingeperkt.

In de vorige legislatuur schrapte Freya Van den Bossche 800 mandaten in de energiesector en tekende ze een plan uit om de intercommunales onder Eandis en Infrax te laten samensmelten. Dat plan is door de huidige regering van tafel geveegd. “Het is dus goed dat minister Tommelein alsnog wil verdergaan op de ingeslagen weg, maar wat we op dit moment weten van zijn plannen gaat helemaal niet ver genoeg”, zegt Joris Vandenbroucke. “Als je de onderliggende intercommunales en de bijhorende mandaten voor elke gemeente laat bestaan, bouw je de wirwar aan structuren, overlegorganen en postjes slechts in beperkte mate af. In ons voorstel komen we tot één distributiebedrijf voor heel Vlaanderen, met een kleine raad van bestuur van maximaal tien mensen. De gemeenten kunnen dan vertegenwoordigd worden via de algemene vergadering, waarvoor uiteraard geen zitpenningen worden gegeven.”

Ook het plan om het bedrijf gedeeltelijk naar de beurs te brengen is volgens Vandenbroucke geen goed idee. “Strategisch belangrijke sectoren zoals energiedistributie blijven best in overheidshanden. Privatisering leidt alleen maar tot hogere facturen. Anderzijds is het een goed idee om de Vlaamse spaarder in het verhaal te betrekken, maar een anoniem aandeel is nog iets anders dan een echt coöperatief model.”

“Het kan met minder structuren en minder mandaten”, besluit Vandenbroucke. “Minister Tommelein heeft mijn steun als hij onze energievoorziening en de betrokkenheid van de gemeenten daarin efficiënter wil organiseren. Maar wat hij nu voorstelt is een flauw afkooksel van waar ik hem toe in staat acht.”

Contacteer ons
Over sp.a

sp.a
Grasmarkt 105/37
1000 Brussel