Turteltaks: 'Bijsturing onrechtvaardige taks is te beperkt'

Vlaams parlementslid Rob Beenders is blij dat minister Tommelein eindelijk een eerste aanpassing doorvoert aan de Turteltaks, maar wijst erop dat er nog altijd 2,7 miljoen gezinnen in Vlaanderen zijn die deze onrechtvaardige heffing moeten blijven betalen. ‘Voor iedereen die elektrisch verwarmt is dit heel goed nieuws’, zegt Beenders. ‘Maar het blijft een bijsturing voor een vrij beperkte groep gezinnen. De Turteltaks blijft de meest onrechtvaardige manier om de investeringen in groene energie, die inderdaad heel erg nodig zijn, te betalen.’
Zo’n 20.000 residentiële klanten betalen in het oorspronkelijke systeem liefst 770 euro Turteltaks. Onder hen een deel gezinnen die elektrisch verwarmen. Voor die gezinnen verlaagt Tommelein de Turteltaks nu, en dat is een goeie zaak. ‘Het siert minister Tommelein dat hij inziet hoe oneerlijk het is om van bepaalde gezinnen 770 euro per jaar te vragen en het siert hem ook dat hij bereid is die fout recht te zetten’, zegt Rob Beenders.

‘Het is alleen jammer dat hij niet meer wijzigingen doorvoert. De Turteltaks blijft een heffing die alleenstaanden per verbruikte hoeveelheid elektriciteit 415 keer en gezinnen 50 keer meer kost dan grote bedrijven. De dertig allergrootste elektriciteitsverbruikers betalen zelfs helemaal niks. Dat is onhoudbaar.”

Sp.a blijft bij haar standpunt: energie produceren kost geld, maar de Turteltaks is de meest oneerlijke manier die je maar kan bedenken om die kost te verdelen. ‘Daarom is de afschaffing ervan de enige eerlijke keuze die de Vlaamse regering kan maken’, legt Rob Beenders uit. Sp.a heeft recent een voorstel neergelegd om de factuur progressief te maken: wie minder verbruikt, zal zo ook minder betalen. Vandaag zitten we in een situatie waarbij ons verbruik jaar na jaar daalt, maar de factuur jaar na jaar stijgt. Ook dat is onhoudbaar.

Beenders herhaalt dat sp.a bereid is mee te werken aan een breed gedragen plan om de hernieuwbare energiedoelstellingen te halen, daar een eerlijke financiering voor uit te werken en er een breed draagvlak voor te zoeken.

Contacteer ons
Over sp.a

sp.a
Grasmarkt 105/37
1000 Brussel