Uitnodiging colloqium: Big Data, het nieuwe kapitaal

Uitnodiging colloqium: Big Data, het nieuwe kapitaal

Hoeveel is onze privacy waard?

We leven in een tijd van radicale digitalisering. Grote bedrijven verdienen handenvol geld aan de data die wij genereren via onze smartphones, ons internetgebruik, onze slimme huishoudtoestellen, onze klantenkaarten, onze bankkaarten enz.

Maar ook buitenshuis wordt ons doen en laten digitaal geregistreerd. Niemand lijkt hier wakker van te liggen.  Toch moeten we ons vragen stellen bij de manier waarop onze data verzameld, bijgehouden en verhandeld worden. Om onze privacy te bewaken, maar ook om ervoor te zorgen dat big data niet alleen gebruikt worden om het particuliere belang van grote multinationals en een nieuwe economische sector van datamakelaars te dienen, maar ook toepassingen vinden die maatschappelijk relevant zijn.  

Vlaams parlementslid Katia Segers brengt de belangrijkste betrokkenen en specialisten voor het eerst samen in het Vlaams Parlement voor een goed gesprek over de toekomst van big data en de uitdagingen waarvoor ze ons stellen. Het programma gaat als bijlage.

U bent van harte welkom.

 

Contacteer ons
Over sp.a

sp.a
Grasmarkt 105/37
1000 Brussel